18.01.2018 Очаква се през 2018 г. българската икономика да е с най-висок растеж за региона на ЦИЕ

Българската банка за развитие представи стратегическите си намерения за финансиране на инфраструктурни проекти на престижен икономически форум

Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа си през 2019 г. Това сочи анализ на водеща европейска банкова група, представен пред най-големия банков и финансов форум за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на издателската група Euromoney, състоял се във Виена на 16-17 януари. Събитието се провежда за 23-та поредна година и дава среща на над 1000 делегати – инвеститори, финансови посредници, политици, експерти и представители на финансови институции за обсъждане и анализиране на ключовите въпроси за региона.

В рамките на форума екип на Българската банка за развитие проведе множество срещи с представители на водещите европейски банкови институции и мултинационални инвеститори, като представи новия управленски екип на банката и стратегическите намерения за финансиране на инфраструктурни проекти.

Сред обсъжданите теми на конференцията бяха икономическото развитие и стабилност на ЦИЕ през 2018 и 2019 г. и предизвикателствата пред икономиките на страните. Във фокуса на внимание бяха поставени инфлацията в ЕС, ефектът от монетарната политика на Европейската централна банка и от очакваната й нормализация върху страните от региона, бежанската криза и ефектите й върху икономиките, както и тенденцията на намаление на лошите кредити на банковите системи на Централна и Източна Европа.

Основната теза за региона беше очакването за позитивен и устойчив растеж от 3% през 2018 и 2019 г., предпоставки за ускоряване на банковото кредитиране и нуждата от ръст на инвестициите. Необходимостта от политическа стабилност беше изведена като основа за икономическия растеж.

Общите оценки за България, както и очакванията на инвеститорите, са за по-бърз икономически растеж и по-оптимистична перспектива за българската икономика. Инвеститорската общност изрази интерес към публичните и политически нагласи у нас относно включването на българския лев към Валутен механизъм II и потенциалното присъединяване на България към Еврозоната.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster