18.07.2018 От 11.09.2018 г. ББР въвежда промени в общите условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци, и нови общи условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, считано от 11.09.2018 г., „Българска банка за развитие“ АД въвежда:
- промени в Общи условия на „Българска банка за развитие“ АД за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци;
- нови Общи условия на „Българска банка за развитие“ АД за предоставяне на платежни услуги на физически лица.

Пълните текстове на Общите условия са публикувани на официалната страница на ББР и в банковия салон на адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение като доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи да информира клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в общите условия (рамковия договор) в срок от два месеца преди влизане в сила на промените в общите условия.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на общите условия (рамковия договор), освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила.

В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят общите условия (рамковия договор) и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster