20.03.2020 Подготвят се новите програми за подкрепа на бизнеса с участието на ББР

Българската банка за развитие ще играе важна роля за обезпечаване на непрекъснатост на ликвидността в банковата система, която да бъде на разположение на малките и средните предприятия и да облекчи българския бизнес. Това обяви главният икономист на ББР Илия Лингорски в телевизионно интервю. Координацията между екипа на ББР и институциите на изпълнителната власт е на най-високо ниво и в ускорен ритъм, за да може увеличението на капитала и привеждането в действие на мерките да бъде факт възможно най-скоро.

„След като увеличението на капитала на банката, което анонсира правителството, е вече факт, ББР ще обяви публично и прозрачно всички критерии, по които новите програми в подкрепа на малкия и средния бизнес ще бъдат привеждани в действие“, обясни Лингорски.

Става дума за система от мерки, които да поддържат и подкрепят капацитета на банковия сектор за запазване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в този период на извънредни обстоятелства. Фокусът на подкрепата е портфейлна гаранция, която ББР чрез вече увеличения си капитал ще може да предостави по определени критерии на търговските банки и да сподели риска с тях по време на екстремната ситуация. Решенията относно кредитната дейност в тази извънредна програма ще зависят от банките и ще останат на пазарен принцип. „Имаме добър опит през годините досега в работата с търговските банки чрез гаранционни инструменти, така че да могат да продължат потока на ликвидност към малкия и средния бизнес“, каза главният икономист на ББР.
По думите му най-важно в момента е поддържането на максимално близко до нормалното функциониране на банковата система, така че достъпът на предприемачите и МСП до финансиране да не бъде затруднен.

„Със своя 20-годишен опит и изключителни професионалисти ББР е много ценна. Именно по време на предишната глобална финансова криза тя бе важен инструмент на правителството за предоставяне на ликвидност към реалния сектор. Тогава бе направено и предходното увеличение на капитала й. През последните години развихме пълен набор от услуги, сред които лизингови и факторинг. Имаме изградени взаимоотношения с търговските банки и активни партньорства с най-големите международни банки за развитие“, заяви Лингорски.

А след първоначалния шок от кризата, който е осезаем вече навсякъде по света, ББР ще може да се допринесе с програми за ускорено развитие в периода на възстановяване на икономиката и връщане към ускорен и устойчив икономически растеж.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster