04.05.2020 Покана до търговските банки за участие в антикризисната програма за бизнеса

 

 ОТВОРЕНА ПОКАНА

 

до търговските банки за участие в създадената като част от правителствените антикризисни мерки "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19"

(Антикризисна програма за МСП или Програмата)

 

С настоящото Българската банка за развитие (ББР) кани всички търговски банки в страната да заявят участие в изпълнението на антикризисната мярка в подкрепа на бизнеса в условията на епидемичен взрив от COVID-19, а именно в "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19".

Рамковите условия на Програмата могат да бъдат намерени ТУК.

Българска банка за развитие е в готовност да предостави портфейлни гаранции до 1 600 000 000 (един милиард и шестстотин милиона) лева, покриващи до 80% от главниците по включените на основание на Програмата кредити с максимален общ размер от 2 000 000 000 (два милиарда) лева.

ББР ще очаква търговските банки да заявят участие в Антикризисната програма за МСП до 12 май 2020 г., като заедно с това да предоставят и следната информация и документация:

  • Размер на портфейлната гаранция, която да им бъде предоставена от ББР;
  • Прогнозен размер на съществуващите кредити, които ще бъдат включени в портфейлната гаранция;
  • Прогнозен размер на новото финансиране по Програмата;
  • Последно присъден кредитен рейтинг;
  • ГФО за последни 3 години.

Заявленията и придружаващата информация ще бъдат очаквани на адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 1, както и на следните електронни адреси: externalprogrammes@bdbank.bg и office@bdbank.bg.

За повече информация и съдействие по отношение на кандидатстването и програмата се обръщайте към управление "Външни програми" на ББР на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg и на телефони +359 2 9306 391 или +359 2 9306 364.

За повече информация и съдействие по отношение на прилагането и докладването на правилата за държавна помощ, във връзка с приетата от Европейската комисия „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка)“, публикувана тук, изменена тук, се обръщайте към управление "Международни финансови институции и европейски фондове" на ББР на електронен адрес external_financing@bdbank.bg с копие до externalprogrammes@bdbank.bg

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster