14.04.2020 Покана до търговските банки за участие в програмата на ББР за гарантиране на безлихвени кредити

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ


Oтворена покана
до търговските банки за участие в създадената като част от правителствените антикризисни мерки "Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19"

 

С настоящото "Българска банка за развитие" АД (ББР) кани всички търговски банки в страната да се присъединят към прилагането и съуправлението на антикризисната мярка в подкрепа на икономиката в условията на извънредно положение и епидемичен взрив от COVID-19.

Рамковите условия на тази програма (извлечение от приложение към РМС 257/14.04.2020) можете да видите тук.

В срок до 15 април 2020 г. ще очакваме в ББР:

  • Вашите заявления за участие, в които всяка търговска банка трябва да посочи максималния размер на гаранционен лимит, който желае да й бъде осигурен от ББР в рамките на общия програмен бюджет от 200 000 000 лева;
  • Информация за таксите/комисионите, които търговската банка ще събира от физическите лица - кредитополучатели за услугите, съпътстващи финансирането по Антикризисната програмата в подкрепа на заетостта;
  • Предложение за размера на премията за съуправление, която търговската банка желае да й се плаща от ББР за участието й в Антикризисната програмата в подкрепа на заетостта;
  • Информация за разрешените потребителски кредити (без ипотечните) през 2019 г., както и данни за всички потребителски кредити към 31.12.2019 г., в т.ч. и общия просрочен дълг по тях.

Заявленията и придружаващата информация ще бъдат очаквани на адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 1, както и на следните електронни адреси: externalprogrammes@bdbank.bg и office@bdbank.bg.

За повече информация и съдействие се обръщайте към управление "Външни програми" на ББР на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg и на телефони +359 2 9306 391/364.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster