Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Покана за участие в новата програма "БРОД" за финансиране на малки и средни предприятия

ББР отправя покана към търговските банки и небанкови финансови институции да се включат в нейната нова програма за индиректно финансиране на малки и средни предприятия „БРОД”.

Бюджетът на Програмата е 20 млн. евро с възможност за увеличаване с още 20 млн. евро при успешно пласиране на първоначално одобрения ресурс.

Максималният размер на финансиране към банките е 5 млн. евро, а експозицията към група свързани лица - до 300 хил. евро.
Максималният срок на финансирането е 10 години с до 5 години гратисен период.
Лихвеният процент се начислява на база 6M EURIBOR + 2,5 % /250 б.т./ годишно, изчисляван на база Actual /360, но не по малко от 2,5 % /250 б.т./ годишно.

 

Заявката за участие е документ в свободен текст, подписан от законните представители на заявителя, който следва да съдържа размер на търсеното финансиране по Програмата, както и да посочва предлаганото от кандидат - партньора обезпечение, и преференциалните условия, които кандидатът се ангажира да осигури за клиентите си, малки и средни предприятия - крайни получатели на финансирането по Програмата.
ББР ще се свърже с кандидатите на посочените от тях в заявката лица и адреси за контакт, за обезпечаване на последващите стъпки за кандидатстване за ресурс и предоставяне на необходимата документация, в съответствие с приложимите правила и процедури на ББР.

Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 октомври 2020 г. или до изчерпване на стартовия бюджет от 20 млн. евро


Молим да имате предвид, че отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор за финансиране от страна на ББР.


За повече информация и съдействие се обръщайте към Българската банка за развитие на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg  и на телефони 02/ 93-06- 391/364/319 или 293, Управление „Външни програми“ при ББР.
Подробности за общите условия по Програма "БРОД", условията и сроковете за усвояване, начините за погасяване, критериите за подбор и др., ще откриете тук

 

 

Назад
Други
  • Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР за безлихвено кредитиране

    Близо 80 млн. лв. са одобрените искания от търговските банки за кредит по антикризисната програма за безлихвено кредитиране на физически лица. Това показват последните данни на Българската банка за развитие. Исканията за отпускане на заем вече надхвърлят 30 500, като почти 19 000 вече са получили одобрение.

    Виж повече
  • Он-лендинг програмите на ББР еволюират

    Банката за развитие е реализирала 15 програми за индиректно финансиране чрез 20 търговски банки и 15 небанкови финансови институции в страната от учредяването си до момента. С тях са сключвани договори за финансиране и гарантиране на обща стойност над 1.7 млрд. лева. Чрез програмите са подкрепени близо 10 000 български малки и средни предприятия.

    Виж повече