10.09.2020 Покана за участие в новата програма "БРОД" за финансиране на малки и средни предприятия

ББР отправя покана към търговските банки и небанкови финансови институции да се включат в нейната нова програма за индиректно финансиране на малки и средни предприятия „БРОД”.

Бюджетът на Програмата е 20 млн. евро с възможност за увеличаване с още 20 млн. евро при успешно пласиране на първоначално одобрения ресурс.

Максималният размер на финансиране към банките е 5 млн. евро, а експозицията към група свързани лица - до 300 хил. евро.
Максималният срок на финансирането е 10 години с до 5 години гратисен период.
Лихвеният процент се начислява на база 6M EURIBOR + 2,5 % /250 б.т./ годишно, изчисляван на база Actual /360, но не по малко от 2,5 % /250 б.т./ годишно.

 

Заявката за участие е документ в свободен текст, подписан от законните представители на заявителя, който следва да съдържа размер на търсеното финансиране по Програмата, както и да посочва предлаганото от кандидат - партньора обезпечение, и преференциалните условия, които кандидатът се ангажира да осигури за клиентите си, малки и средни предприятия - крайни получатели на финансирането по Програмата.
ББР ще се свърже с кандидатите на посочените от тях в заявката лица и адреси за контакт, за обезпечаване на последващите стъпки за кандидатстване за ресурс и предоставяне на необходимата документация, в съответствие с приложимите правила и процедури на ББР.
 

Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 октомври 2020 г. или до изчерпване на стартовия бюджет от 20 млн. евро


Молим да имате предвид, че отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор за финансиране от страна на ББР.


За повече информация и съдействие се обръщайте към Българската банка за развитие на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg  и на телефони 02/ 93-06- 391/364/319 или 293, Управление „Външни програми“ при ББР.
Подробности за общите условия по Програма "БРОД", условията и сроковете за усвояване, начините за погасяване, критериите за подбор и др., ще откриете тук

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster