08.04.2019 Покана за участие в новата „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малки и средни

След успешния старт на он-лендинг Програмата на Българската банка за развитие за малки и средни предприятия - лизингополучатели (Програма „ЛИЗИНГ ЛАЙН“), банката разширява обхвата на своето индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на компании, отдаващи активи на оперативен лизинг в полза на МСП.

ББР кани всички търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг да кандидатстват за он-лендинг финансиране и партньорство в нейната нова „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малките и средните предприятия „ОЛ / 4 / МСП“.

Всички търговски компании с основен предмет на стопанска дейност лизинг могат да подадат писмено заявление за интерес към участие в „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ на адреса на управление на ББР, град София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1. Заедно със заявлението си трябва да предоставят в ББР и писмена информация за:

  • Размера на търсеното финансиране;
  • Предпочитани условия за усвояване и погасяване на търсеното финансиране;
  • Презентация на дейността и бизнес план на лизинговата компания - кандидат;
  • Проект на оферта за оперативен лизинг за малки и средни предприятия, съдържаща всички финансови и нефинансови предимства и улеснения, които ще бъдат осигурени на крайните лизингополучатели по ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП от лизинговата компания - кандидат;
  • Имена, телефони и електронни адреси, на които ББР може да се установи контакт с кандидатите.

Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 април 2019 г.

Молим да имате предвид, че отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор за финансиране, от страна на ББР.

Предварително заявен интерес за участие в „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ няма да се счита за поет ангажимент за участие от страна на заявилия интерес кандидат.

В индиректното финансиране по „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ се участва след сключване на договор между ББР и избраните от ББР лизингови компании.
За повече информация и съдействие се обръщайте към Българската банка за развитие на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg  и на телефони 02/ 93-06- 391/364/319 или 293, Управление „Външни програми“ при ББР.

Подробности за общите условия по "ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП", условията и сроковете за усвояване, начините за погасяване, критериите за подбор и др., ще откриете тук

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster