27.02.2019 Приключи конкурсът за ново лого на финансовата група на ББР

Плетеница от елементи, които съчетават символиката на българска шевица, буквата Б за означаване на банковата група и стрелки, показващи посоките и възможностите за развитие, ще бъдат съчетани в новото лого на Българската банка за развитие.
В обявения от финансовата група конкурс се включиха 29 дизайнерски студия и индивидуални участници от страната. Класирането премина на няколко етапа, а финалните победители бяха избрани с гласовете на всички служители на ББР.
На първо място е проектът на Антон Робов, следван от проектите на Михаил Танев и Маргарита Дончева.
Българската банка за развитие ще ребрандира и обнови корпоративната си визия във връзка с 20-годишния си юбилей. В допълнение, групата на ББР нарасна с три нови дъщерни дружества, така че брандингът й ще включва, освен Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс“, също новия Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг. Победителят ще бъде поканен да разработи брандбука за приложение на новия знак.
Създаването на нова, единна визия на Групата на Българската банка за развитие кореспондира с темпа на развитие на финансовата институция, чиято мисия е да бъде партньор на бизнеса в неговия растеж, да допринесе за конкурентоспособността му в бъдеще и да спомогне за изграждането на екосистема, която благоприятства предприемачеството.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster