Промени в тарифата на ББР

19.11.2020 Промени в тарифата на ББР

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 18.01.2021 г., Българска банка за развитие (ББР) променя Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица и Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Променените тарифи са публикувани в раздел „Публична информация“, подсекция „Тарифи“.

С предоставянето на настоящото уведомление ББР изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, ББР уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster