Зеленият преход

20.03.2024 София Касидова: Да създадем зелена среда на мислене и живеене

Да създадем зелена среда на мислене и живеене - това е основното послание на София Касидова, ръководител на екипа за стратегическо развитие и зелени политики в Българската банка за развитие (ББР) в публикацията за списание "Икономика" .

Моето виждане за регионалната глобализация: Неизбежен тренд, който променя и преструктурира световната икономика. Започна преди години, като носи разнообразни шокове от търговската война на Доналд Тръмп с Китай, до пандемията и войната в Украйна. В някакъв смисъл виждаме обратния ход на глобализацията, свързан с ориентация към партньорства и икономически интереси, основани на близост, съюзнически или приятелски отношения (near shoring, ally-shoring and friend-shoring). Това формира възможности за нови вериги на стойност. България и българският бизнес имат такъв шанс, още повече че обемът на международната търговия зависи и от размера на икономиката, и от разстоянието между страните партньори.
Парите са много неща едновременно. В модерния свят парите са smart money, които се използват за инвестиции, за бюджетиране, повишение на заплатите, за търговски и жилищни активи. Парите дават сигурност, достъп до здравеопазване, до модерно образование...

Общественият финансов ресурс са нашите пари. С тях трябва да финансираме публични богатства, а остатъкът да се спестява за натрупване на производствени ресурси за благото на икономиката. Доброто управление на обществения ресурс гради доверието на обществото.

Ролята на Плана за възстановяване и устойчивост в България: Той е значима европейска политическа иновация, която се появи след пандемията. Степента на успеха му все още не е известна - средствата все още се разходват и е трудно да се измери ефектът от тях. Основните цели са да помогне за възстановяването на бизнеса от постковид рецесията и да инвестира в зелена и дигитална трансформация на икономиката.

ESG - зелените и устойчиви теми, са повече от упражнение по промоция и реклама за бизнес. За всички нас е ангажираност за балансирана икономическа активност. Интересен аспект е защитата на потребителя, която ESG дава за добро управление на околната среда, социалните и корпоративните теми.

Зеленият преход преди всичко е стратегия и политики за климата. Редом с климатичните цели до 2040 и до 2050 г. преходът е процес на инвестиции и конкурентоспособност на икономиката. Засилване на конкурентоспособността на европейската икономика е основен приоритет, като за целта е важно как ще се дефинира, как се разбира и ще се подпомага. Събитията в глобалната икономика разкриха нови предизвикателства. Американският Inflation Reduction Act основателно повдигна страхове за изтичане на инвестиции от ЕС.

Електромобилността включва много видове - коли, скутери, колела, а употребата им е въпрос на културни и потребителски нагласи. Високата цена на електромобилите - с 30 до 40% повече от тази на колите с двигател с вътрешно горене, е голяма пречка, особено предвид честите инциденти в градска среда.

От моя гледна точка най-голямото предизвикателство сега е постигането на глобално сътрудничество и сигурност в сложни геополитически и геоикономически времена, както и намирането на пътища за спиране на войните. Глобалната икономика през 2024-а ще се влияе от множество фактори и рискове, които ще оформят нов модел за растеж.
ББР е банка, която трябва да има големи амбиции за изпълнение на стратегически проекти с дългосрочна подкрепа от държавата, за да ги реализира. ББР може да бъде толкова значима, колкото пожелае държавата.

ББР като партньор на ЕИБ  в насърчаването на зелени проекти: Възможност за промяна към най-добрите пазарни практики, добиване на ценно знание от най-добрите, утвърждаване на престиж като ценен партньор. Възможност за съвместен бизнес и съфинансиране на проекти с ЕИБ.

Като ръководител на екипа за стратегическо развитие и зелени политики в ББР през новия стратегически период 2024-2026 г. ще обърна внимание на възможността за финансиране на значими проекти с доказан социален ефект и с национално измерение.

Неизползваният потенциал на ББР е голям. Всяка страна от ЕС има поне една насърчителна банкова институция, а в държави като Румъния, Гърция, Холандия, Франция те са няколко. ББР е единствената държавна банка и ролята и значението й за икономиката може да бъде многостранна - от антициклична функция, през подкрепа на малки и средни предприятия и стартиращ бизнес, до ключова роля за реализацията на стратегически национални проекти.

Личният ми измерител за успех: Смислена и полезна работа, която носи практически резултати с ценен принос.

Ако зависи само от мен, бих изградила зелени площи, горички и градинки в междублоковите пространства. Бих инвестирала в програми за компютърно обучение на учениците.

Моята визия за зелена България: Чиста, зелена и синя среда за живеене, максимално рециклиране на отпадъците, използване на десалинирана (обезсолена) морска вода за поливни и промишлени нужди и пестене на чистата питейна вода.

***
София Касидова е ръководител на екипа за стратегическо развитие и зелени политики в Българската банка за развитие (ББР) от 2017 г. насам. От 2006 до 2010 г. е вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие. Започва банковата си кариера през 1995 г. като последователно заема позиции в Йонийската банка на Гърция (Ionian Bank, клон България), във фонда за капиталови инвестиции Hex Capital (Чехия), в БНБ, в Банка ДСК, в инвестиционната банка CSFB. През 2001 г. става зам.-министър на икономиката и е част от екипа на България за присъединяване към ЕС. През 2003 г. става зам.-министър на транспорта и отговаря за изпълнението на големи публични инфраструктурни проекти в сектор Транспорт. Тя е зам.-председател на наскоро учредения Комитет за ESG към КРИБ.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster