16.09.2019 Софтуерна компания разширява дейността си с помощта на МФИ „Джобс“ към ББР

Дъщерното дружество на ББР отпусна инвестиционно финансиране на „ЛАРАСОФТ“

 

Микрофинансиращата институция "Джобс" от Групата на Българската банка за развитие предостави инвестиционно финансиране за разширяване на дейността на софтуерната компания „ЛАРАСОФТ“. Подкрепата на иновациите от сферата на високите технологии е един от фокусите в дейността на ББР.

"ЛАРАСОФТ" е специализирана в разработването на уебсайтове, уеб- базирани бизнес приложения, кол център /Telesales решения, уеб сайтове за електронна търговия, мобилно развитие и блокчейн технология.

С помощта на инвестиционния кредит от МФИ „Джобс“ компанията ще закупи хардуер, който да бъде интегриран в трислоен инфраструктурен модул за реализирането на услуга, използваща софтуер за по-точно разпределение на ресурсите и създаване на широк набор от услуги, сред които и контейнеризация. Контейнерите са решението на проблема как един софтуер да работи надеждно и коректно, местейки го от една компютърна среда в друга. В това отношение платформата Docker стана нарицателна за контейнер технологията през последните години. Тя позволява изграждане, доставяне и стартиране на разнообразни приложения, отделяйки ги от инфраструктурата. Благодарение на контейнеризиращата технология на Docker няма да има изменение в поведението на софтуерен продукт в различна среда, нито ограничения при стартирането на приложения.

След подкрепата от ББР „ЛАРАСОФТ“ ще има възможността да достигне до международни пазари, откъдето е заявен интерес за ползване на новите услуги.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster