19.04.2019 Стартира API портал за разработчици в тестова среда


В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 и Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги (PSD2) Българската банка за развитие стартира Портал (тестова среда) за разработчици на приложни програмни интерфейси (API), който е достъпен от 14.03.2019г. на адрес: https://developer.bbr.bg 
Порталът предоставя възможност на трети страни: доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчици на услуги по иницииране на плащане и доставчици на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, да тестват своя софтуер и приложенията, използвани за предоставяне на платежни услуги, както и да получат необходимата документация и поддръжка

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster