10.07.2018 Стартира стажантска програма на Българската банка за развитие

Българската банка за развитие е институция, уникална по рода си в България. Основен фокус в дейността й е подпомагането и насърчаването на малкия и средния бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

 

ББР АД стартира стажантска програма за следните звена:

1. Корпоративно банкиране – ще участвате в изготвянето на финансови модели по счетоводни отчети за подпомагане дейността на бизнес звеното, както и в изготвянето на документи по оперативни програми, в обработката и администрацията на документооборота.

2. Управление „Правно“ - ще бъдете ангажирани в процеса на комплексно правно обслужване на банкови дейности, проверката относно законосъобразността на сключваните сделки и осигуряване на максимална правна защита на интересите на банката, както и контрола и изпълнение на поетите ангажименти по сключените договори с банката.

3. Управление „Информационни технологии“ – ще бъдете част от процеса по поддръжката и развитието на информационните системи в банката, като са ви необходими знания в ANSI SQL, T-SQL, PL/SQL , Windows Operation System – Windows Server 2012, 2016, Microsoft Reporting Services (SSRS) or APEX

4. Управление “Проблемни вземания“ – ще подпомагате процеса по събиране вземанията на банката по експозиции, както и процеса по управление на експозициите, подлежащи на събиране, също така ще натрупате знания и опит в случаите на предоговаряне и реструктурирането на вземания

5. Кабинет на Управителния съвет – ще имате възможността да участвате в процеса на събиране, агрегиране и подготовка за анализ и визуализация на макроикономически данни, данни за банковата система в България и Еврозоната, както и данни/показатели за индустриалните сектори в България по региони, преглед и подготовка на резюме на публикувани секторни анализи, академична икономическа литература, анализи, изготвени от или по поръчка на МИ по теми на индустриалното и икономическо развитие в страната, както и участие в подготовката и изготвянето на секторни икономически анализи и изследвания с цел подготовката на предложения за разработване на стратегията за дейността на ББР за следващия тригодишен период и в контекста на новата Многогодишна финансова рамка

Очакваме от Вас мотивация да се справяте с практически предизвикателства, желание за придобиване на нови знания, позитивно и усмихнато отношение, както и завършено или продължаващо образование в подходяща специалност.

 

Какво предлагаме:
Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юли - октомври 2018 г.);
Референция за работата Ви в банката;
Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
Развитие на комуникативни и социални умения;

Можете да кандидатствате онлайн тук или да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите кратко резюме и мотивационно писмо.


Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 3 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster