19.04.2018 Стоян Мавродиев: Банките за развитие могат да играят ключова роля за финансиране на инфраструктурата и подобряване на търговските връзки

Откриване на ББР форум 2018 „Инфраструктура за растеж“ от главния изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев

 

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да ви приветствам като участници във форума „Инфраструктура за растеж“. Това е първият международен форум, организиран от Българската банка за развитие, с намерение той да се превърне в традиционна среща на европейски финансови институции, банки за развитие и представители на правителствата – с цел постигане на финансово сътрудничество, икономически просперитет и стабилност в региона.

Провеждането на събитието съвпада с 10-ата годишнина от влизането в сила на Закона за Българската банка за развитие, както и реорганизацията й като национална банка с мандат за развитие на икономиката. Последните 10 години ББР беше надежден партньор на предприемачеството и банковия сектор в България. Нейната мисия е да инвестира в общественото и икономическо развитие на страната, без да цели максимизиране на печалбата.
Но въпреки това ББР може да се похвали с добри финансови резултати, най-високия рейтинг за българска банкова институция и с привличане на сериозен ресурс от водещи международни институции, който за изминалата 2017 година се увеличи двойно. Ползотворните взаимоотношения с европейски и международни финансови институции й дават възможността да изпълнява важна роля в подкрепа на икономическата стратегия на правителството.
Уверени сме, че занапред банката ще развива своята роля като важен партньор по Инвестиционния план за Европа и ключово междинно звено по европейските кохезионни и инвестиционни програми. А също като инициатор на активно сътрудничество между банките за развитие и международните финансови институции.

Лозунгът на българското председателство на Съвета на ЕС, в чиято програма е включен и нашия форум, е „Съединението прави силата“. Произходът му е от една легенда, свързана със създаването на българската държава и завещанието на хан Кубрат: лесно може да счупиш една тънка пръчка, но когато пръчките са заедно, събрани като сноп, стават по-здрави и от дърво. Това е послание, което важи с пълна сила и сега. Заедно държавите от Европейския съюз постигнаха много повече, отколкото всяка отделна страна би могла да го направи сама. И то във всяко отношение – мир, стабилност, икономически растеж, социално развитие, грижа за опазването на природата, иновации, научен прогрес. Европейската идея обаче е път. Той върви напред, но трябва да достроява и продължава към бъдещето. С форума „Инфраструктура за растеж“ се надявам да поставим още един камък по този път, който свързва нашите страни и води към нови – като държавите от Западните Балкани.

Изключително съм радостен да видя тук представителите на институции като Инвестиционния план за Европа, Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори, Европейската банка за развитие, колеги от банките за развитие от Балканите и Централна и Източна Европа, представители на правителствата и посланици от съседните ни държави.

Днес заедно ще дискутираме по три основни теми:
-как да работим с Плана „Юнкер“, за да преодолеем недостатъчните инвестиции,
-как да финансираме свързващата инфраструктура
-каква е ролята на банките за развитие. Или казано по-общо: как да помогнем, за да се случат мащабните проекти и смели идеи, от които районът има нужда.

Знаем, че всяко нещо, дори най-мащабното, започва с една малка първа крачка. Това знаят и нашите гости. Колегите от Хърватия например ще ни кажат, че началото на телекомуникациите в света тръгва от едно малко хърватско селище – Смилян, където се ражда изобретателят Никола Тесла. Гостите от Унгария ще ни кажат, че една от най-важните урбанистични идеи в Европа тръгва от Будапеща, където в края на 19-и век започва да се изгражда първото метро на континента. Гостите от Полша със сигурност се гордеят със своя крал Казимир Йагелонски, когото наричат „Бащата на Европа“ – четирима от неговите деца стават крале, един – кардинал, един е канонизиран за светец, а трите му дъщери стават майки на принцове в най-значимите Западноевропейски династии. А знаете ли кое е изображението в първата сателитна видео-връзка между Северна Америка и Европа? Това е фреска на Белия ангел от Сърбия. Може да продължим с много примери от всички държави от нашия район, които показват, че всяка идея с потенциал, че всяко добро начало може с общи усилия да се развие и да даде плодове.

В подкрепа на усилията за развитие на инфраструктурна и икономическа свързаност, финансовите институции са този фактор, който ще помогне на правителствата от региона да изпълняват успешно стратегиите си за развитие – чрез осигуряване на финансиране, гаранции или дялово участие. И както подчерта Европейската комисия – европейските национални банки за развитие ще бъдат не само са ключов елемент от реализацията на плана "Юнкер", а тяхната роля заедно с тази на ЕИБ може и трябва да бъде засилена.

Нека да мислим в тази посока. Да мислим мащабно и трансгранично. Регионът се развива и ние имаме своята роля да подпомагаме това. По тази причина се надявам, че днес заедно започваме един разговор с продължение – за съвместни проекти за осигуряване на по-добра свързаност на Балканите, за насърчаване на експорта, иновациите и чуждестранното участие в разширяването на инфраструктурата.

В края на днешния ден, надявам се, ще се обединим около един Меморандум за сътрудничество, което ще мобилизира ресурсите на частния и публичния сектор – чрез споделяне и намаляване на рисковете при реализация на стратегическите цели на правителствата и ЕС.

На финала на моето изказване ще си позволя една асоциация с подписването на друг документ на тази дата. На 17 април преди пет столетия е подписан документ между испанския престол и Христофор Колумб, който трябва да открие пътя до „Индиите“. Така започва откриването на Америка и създаването на едно ново бъдеще.

Мисля, че пред нас стои една далеч по-лесна задача – заедно да намерим механизъм за мобилизиране на различните финансови източници и инструменти, с които ще бъде създавано нашето общо и по-добро бъдеще.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster