18.04.2018 Стоян Мавродиев: Финансово партньорство за развитието на инфраструктурни проекти в региона

Изказване на главния изпълнителен директор и председател на УС на ББР при подписването на Меморандума за сътрудничество

 

Уважаеми министри, Ваши превъзходителства, дами и господа, приятели и колеги,

За мен е голяма чест и привилегия да приветствам днес на този форум представители на банки и правителства в една отворена дискусия, в която всеки ще може да сподели позиция, опит и различни похвати за реализирането на модерна инфраструктура.

Поставянето на цели на национално и интернационално ниво е процес, по време на който много от страните си дават сметка за фундаменталното значение на развитието на инфраструктурните проекти и публично-частните партньорства.

Като даваме възможност за устойчиво развитие на инфраструктурата, ние осигуряваме постоянен фактор за икономически растеж и подобряване на качеството на живот в страните ни. Срещайки това предизвикателство, ние разчитаме на нашите силни страни като държава, но също така и на сътрудничеството между национални и чуждестранни банки.

За да дадем възможност за смислен диалог, да обединим усилията си, споделяйки опит и добри практики, и гледайки напред към съвместни инвестиции, закриваме форума на ББР за 2018 г. с подписването на Меморандум за сътрудничество между пет банки с интереси и бизнес в региона. Чрез Меморандума виждаме нови възможности за сътрудничество в следните области:

  • Съвместна подкрепа за инфраструктурното развитие и подобрения в транспорта, енергетиката и телекомуникационната свързаност в Югоизточна Европа;
  • Идентифициране и структуриране на междурегионални , трансгранични и национални проекти;
  • Развитие на търговията;
  • Мобилизиране на външно финансиране и частни инвестиции;
  • Развитие и разпространение на добри практики за финансиране на инфраструктурата;
  • „умно“ използване на ресурси и свързаност.

За мен е изключително удоволствие заедно с ръководителите на тези банки да имаме възможността да подпишем Меморандума за сътрудничество, с който да изградим по-силни връзки. Очакваме и в бъдеще да работим заедно, по-близо един до друг и по-ефективно. Ще продължим стратегическия си диалог по общите приоритетни теми на всички нива, така че да можем да допълваме и да използваме предимствата на всяка организация по полезен за всички нас начин.
Благодаря!

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster