14.02.2019 Стоян Мавродиев пред Dir.bg: Посрещаме успешно юбилея на Българската банка за развитие

Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по финанси от УНСС. Обучавал се е в Международната данъчна академия в Амстердам и Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-ото НС.

От 2010 до 2016 г. е председател на Комисията за финансов надзор и член на Консултативния съвет по финансова стабилност. Член на Борда на директорите в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB и представител на България в IOSCO, IАIS и IOPS. От месец октомври 2017 година е председател на УС и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие.

 

- Г-н Мавродиев, изпратихте първата си година начело на Българската банка за развитие. Година, в която държавната банка се открои с рекордния договорен ресурс с Китай и отчете значително повишаване на активите и кредитната си дейност. С какви планове влязохте в 2019 година, която е и юбилейна за ББР?

- Горд съм с постигнатото от моя екип за последната година - навлязохме достойно в 20-ия юбилей на Българската банка за развитие, като успяхме да надскочим резултатите й през годините и да се поздравим с колосалния по размера си договорен ресурс от 1.5 млрд. евро. Към днешна дата ББР остава банката с най-високата капитализация у нас, отлична устойчивост на външни шокове и стабилно повишава своя рейтинг.

Както правилно отбелязахте, активите на Българската банка за развитие нараснаха с 552 млн.лв. през 2018 година и в момента надхвърлят 3 млрд. лв. Активизирахме кредитната си дейност, като бяха предоставени кредити за фирми в размер на почти 400 млн. лв., което е над 3 пъти повече в сравнение с отпуснатите през 2017 г. 120 млн. лв. Отчитаме значително увеличение на печалбата за 2018 г. По предварителни данни тя е в размер на 43 млн.лв. преди данъци при 22.3 млн.лв за 2017 г.

Превърнахме се във финансова група, в която влизат вече пет дъщерни дружества - Микрофинансиращата институция "Джобс", Националният гаранционен фонд и новосъздадените Фонд за капиталови инвестиции и дружествата "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

Визията ни е насочена към още по-активното ни участие на пазара на финансовите услуги, предлагането на нови продукти при по-добри условия и разгръщането на потенциала на ББР като държавна банка за развитие.

- Разкажете повече за новите дружества на ББР.

- Чрез своите пет дъщерни дружества Българската банка за развитие се превръща в завършена финансова група, предлагаща пълен набор от финансови услуги. Фондът за капиталови инвестиции, който бе създаден в края на миналата година, ще участва в капитала както на стартиращи малки и средни компании, така и на предприятия във фаза на растеж. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на фирмите, ще им се даде възможност да инвестират в научноизследователска и развойна дейност, да излязат на нови пазари.

Големият плюс на дяловите инвестиции е, че освен капитал, те предоставят експертен и управленски опит, необходими за развитието на съответните компании. Истината е, че голяма част от бизнеса все още изпитва остър недостиг от добри мениджърски практики и нужда от трансфер на експертни знания и технологично ноу-хау. Това е и една от причините компаниите все по-често да търсят алтернативни източници на средства, които да подкрепят развитието им.

В момента в процес на регистрация са още две нови дъщерни дружества на банката - ББР Лизинг и ББР Факторинг, чрез които ще допълним гамата си от продукти за бизнеса. Лизингът играе важна роля за предприятията, особено в процес на технологично обновяване. Тези услуги са все по-търсени у нас, а данните на БНБ за изминалата година показват, че лизинговият портфейл нараства стабилно, както и проникването на лизинга в българската икономика.

Анализите сочат, че факторингът като продукт, който предоставя на бизнеса възможност за ускоряване обръщаемостта на капитала, също играе съществена роля за неговото успешно развитие. За малките компании например са проблем по-дългите срокове за плащане, които големите фирми налагат. По този начин се създава нестабилност, несигурност и по-малко възможности за затваряне на производствения цикъл, откриване на работни места и затвърждаване на позициите.

Тук идват факторинг услугите, които спомагат за по-добрата обращаемост на оборотния капитал, а също и за намаляването на риска.

Друг приоритет за новото дружество ще бъде развитието на експортния факторинг, което е от ключово значение за фирмите-износители, особено когато работят с нови пазари и нови търговски партньори. Нашето дружество ще си партнира с Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), за да можем да предложим един качествен продукт на бизнеса, който запълва пазарни липси и адресира дори и пазари, които не са приоритетни за търговските банки.

- Освен старта на тези нови дружества, какво още ви предстои в юбилейната година на ББР?

- Мисията ни е подкрепата на българските предприятия, на малкия и средния бизнес в съответствие с икономическата стратегия на правителството и разгръщането на дейността ни е в тази насока.

Продължаваме действията си по привличане на средства от чуждестранните финансови институции, които да инвестираме в развитието на бизнеса. Неслучайно ББР се утвърди като най-добре позиционираната банка в България за мобилизиране на ресурс от чужбина. Рекордните 1.5 млрд. евро, които договорихме с Китайската банка за развитие, са повече от целия ресурс, привлечен в 20-годишната история на банката. Вече станаха факт първите усвоявания на финансови средства по него за подпомагане на бизнеса и икономиката у нас. Продължаваме да договаряме финансирането в подкрепа на предприемачеството и за различни стратегически проекти на държавата.

Планираме да поставим акцент върху още по-интензивното партньорство с банките, с които в момента работим - Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, Германската банка за развитие KfW, Китайската банка за развитие и др. Ще продължим, разбира се, и да разширяваме мрежата си на контакти и сътрудничество.

Тази година ББР ще бъде домакин на срещата на акционерите на Европейския инвестиционен фонд. За втори път, под мотото "Пътища за партньорство", ще организираме и международния ББР Форум, на който си дават среща банките за развитие от региона. Към меморандума ни за сътрудничество, сключен през 2018-та, предстои да се включат и нови финансови институции.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  • Активите на ББР надхвърлиха нивото от 3 млрд. лв., нараствайки с 22 % спрямо края на 2017 год. - или с 552 млн.лв.
  • Най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. В момента има 13 активни договора с 8 международни финансови институции
  • Рекордните 1.5 млрд. евро, договорени с Китайската банка за развитие, надхвърлиха целия привлечен ресурс в 20-годишната история на банката.
  • ББР поддържа най-високите нива на ликвидност и капиталова адекватност в банковата ни система: капиталовата й адекватност възлиза на 40,5% при средно 20.0%, като коефициентът на ликвидно покритие е над 1300% при средно 228%.
  • Отчетено беше значително увеличение на печалбата за 2018 г. По предварителни данни тя е в размер на 43 млн.лв. преди данъци при 22.3 млн.лв за 2017 г.
  • Предоставените на бизнеса кредити бяха в размер на почти 400 млн. лв - в сравнение със 120 млн.лв. за 2017.
  • 4 пъти бяха увеличени кредитите по он-лендинг програмите, като броят на подкрепените по тази линия малки и средни предприятия достигна 500.
  • Националният гаранционен фонд от Групата на ББР увеличи размера на гарантирания портфейл с 20%.
  • ББР създаде три нови дъщерни дружества - Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР факторинг и заедно с Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция "Джобс" се превърна във финансова група.


 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster