18.02.2019 Стоян Мавродиев пред "Труд": ББР повиши значително активите си и кредитната си дейност

- Г-н Мавродиев, беше ли успешна изминалата 2018 г. за Българската банка за развитие?

- Нещо повече - ББР изпрати най-успешната година от създаването си, като повиши значително активите си и активизира кредитната си дейност. Превърнахме се във финансова група, в която влизат вече пет дъщерни дружества – Микрофинансиращата институция „Джобс“, Националният гаранционен фонд и новосъздадените Фонд за капиталови инвестиции и дружествата „ББР Лизинг“ и „ББР Факторинг“.
През 2018 г. активите на Българската банка за развитие нарастнаха с 552 млн.лв. и надхвърлят 3 млрд. лв. Сключихме договор с Китай за рекордната сума от 1.5 млрд. евро, която надхвърля целия привлечен ресурс в 20-годишната история на ББР. Активизира се кредитната дейност на банката и общата сума на директно отпуснатите кредити за фирмите надвишава 400 млн. лв. Това са 280 милиона повече от предходната 2017 г., а над три четвърти от директните кредити, които отпускаме, са насочени към МСП сектора.
Имаме сериозно развитие и в специфичния сегмент на он-лендинг програмите. Разрешените кредити се увеличиха над четири пъти.
Освен това наскоро представихме и нов кредит за директно финансиране по Плана „Юнкер“ за микро-, малки, средни и междинни предприятия. Като основен партньор в България на Плана за инвестиции за Европа, ние не само предоставяме ресурс на бизнеса, но и оказваме методическа подкрепа за подготовката на проектите.
През 2018 г. ББР сключи и първото споразумение по Програма COSME+ и стартира отпускането на кредити за МСП с преференциални условия. Първото ни споразумение по схемата е с БАКБ и е в размер на 10 000 000 евро. Тази програма се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции и служи за индиректно финансиране на малките и средните предприятия с гаранционно улеснение и контра-гаранция, като максималният размер на кредитите е 150 000 евро.

- Не може да не акцентираме върху договора за 1,5 млрд. евро, който вашата банка подписа с Китайската банка за развитие през лятото на миналата година.

- Договарянето на този ресурс от 1.5 милиарда евро след проведените продължителни преговори беше наистина голям успех за мен и екипа ми. За сравнение, през 2017 година, преди да поема управлението на банката, съвкупният договорен размер на привлечени кредитни линии е бил 130 млн. евро. Вече бе преведен и първият транш от 300 млн. евро по договора с Китай, а в края на миналата година първите усвоявания станаха факт. Споразумението поставя насоки за бъдещото сътрудничество между двете банки. То предвижда договаряне на финансиране за следващите 5 години по инициативата „Един пояс, един път“, което ще се използва за подпомагане на българския бизнес.
Лихвите са по-ниски с около 1,5%, отколкото ако бяха емитирани корпоративни облигации за тази кредитна линия. Нямаме и разходи по транзакцията, така спестяваме около 30 млн. евро, което прави по-изгодни кредитите за предприятията.
Освен за този значим ресурс, през последната година подписахме още два нови договора с международни финансови институции – един с Китайската Ексим банка за 50 млн. евро и отново с Китайската банка за развитие за 80 млн. евро.

- Една от новините около банката в края на миналата година беше стартиране на новия Фонд за капиталови инвестиции. Към какви компании ще бъде насочен?

- Да, Фондът е едно от новите дружества, които създадохме през последните месеци като още един инструмент към финансовата група на ББР, с който да отговорим на нуждите на бизнеса от свежи средства. Данните показват, че както у нас, така и в Европа има финансиране за стартиращи компании, но липсва достатъчно дялов капитал за растеж. Чрез Фонда за капиталови инвестиции ще отговорим на тази липса и ще подкрепим конкурентоспособността на предприятията – с допълнителни средства за разширяване на бизнеса, научноизследователска и развойна дейност, с експертен и управленски опит.
Фондът е с капитал 65 млн. лв. и ще бъде с доста широк обхват, като ще може да подкрепя както стартиращи малки и средни компании, така и предприятия във фаза на растеж. Сега в цяла Европа се финансират приоритетно информационни и биотехнологии – за 2017 г. към тези два сегмента са насочени над 73% от инвестициите в дялов капитал. Ние няма да се концентрираме върху определени сектори. Дяловите инвестиции като цяло допълват избора от инструменти за финансиране на бързорастящите компании, а такива има във всички сфери.
Водещо при нас ще бъде желанието за развитие, потенциалът на идеите за стартъпите, а при работещите предприятия – екипът, опитът и постигнатите до момента резултати. Ако все пак трябва да откроя някакъв приоритет, това са иновационните компании, създаващи добавена стойност и социалните предприятия, чиято подкрепа сме припознали като част от мисията си. Целта ни е обаче е да мобилизираме средства и да вложим ресурс в развитието на добрите идеи, като споделим риска с предприемачите техните нови начинания.

- Какъв ефект очаквате от инвестирането на тези 65 милиона лева?

- Съчетанието на свеж ресурс и стратегически консултации се оказва печеливша формула за разгръщане потенциала на предприятията. Ето защо фондовете за дялови инвестиции се развиват много успешно в глобален план. За изминалата година например общата сума на дяловия капитал, инвестиран е европейски компании, е над 71 млрд. евро.
У нас този пазар предстои да се разгръща. На първо място защото нивото на проникване на сектора е много по-ниско от средното за Европа и това създава значителен потенциал за бъдещ ръст. В допълнение, структурата на регионалните финансови пазари е непълна, а фондовете за дялови инвестиции могат да запълнят важна ниша между дейността на банковия сектор и инвестиционните посредници от една страна и нуждите на бизнеса от друга.

Не е за подценяване и фактът, че икономиките в региона все още се нуждаят от трансфер на управленски опит, иновации и технологично ноу-хау, а един от начините за това е именно дейността на фондовете за дялови инвестиции. Нашата цел и очакваният ефект са именно чрез активизиране на дяловите инвестиции у нас да се създадат условия за успешно развитие на пазара с години напред.


- И накрая – кажете ни какво ново да очакваме от ББР през настоящата й юбилейна година?

- ББР е банката с най-високата капитализация у нас, отлична устойчивост на външни шокове и стабилно повишава рейтинга си. Според последните данни общата капиталова адекватност на ББР възлиза на 40,5% при средно за банковата система 20.0%, а коефициентът на ликвидно покритие е над 1300% при средно 228% .
Тази година отбелязваме 20-годишния юбилей на банката и съм щастлив, че имам приноса отброяването на следващото й десетилетие да започне успешно. Новата ни визия отразява и желанието за промяна – за по-активно участие на пазара на финансовите услуги, за нови продукти при по-добри условия, за разгръщане потенциала на ББР като държавна банка за развитие. За постигане на тази цел са ангажирани всички дъщерни дружества и като пример мога да посоча, че Националият гаранционен фонд увеличи размера на гарантирания портфейл с 20%. Създаваме и още две дъщерни дружества на финансовата група – ББР Лизинг и ББР Факторинг.
Ще продължим интензивно да работим с международните си партньори и да разширяваме мрежата на контакти и сътрудничество. Тази година нашата банка ще бъде домакин на срещата на акционерите на Европейския инвестиционен фонд. За втори път, под мотото „Пътища за партньорство“, ще организираме и международния ББР Форум, на който си дават среща банките за развитие от региона. Към меморандума ни за сътрудничество, сключен през 2018-та, ще се присъединят и нови банки.
Като най-добре позиционираната у нас банка за мобилизиране на ресурс от чуждите финансови институции, ще продължим усилията си да привличаме средства при по-добри условия, които да инвестираме в развитието на българския бизнес. Планираме да поставим акцент върху още по-интензивното сътрудничество с финансовите институции, с които в момента работим – Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, Германската банка за развитие KfW, Китайската банка за развитие и др. Отворени сме, разбира се, и към нови партньорства.

 

Българската банка за развитие: Изпратихме рекордна година, посрещаме юбилейна

 

• Активите на ББР надхвърлиха нивото от 3 млрд. лв., нараствайки с 22 % спрямо края на 2017 год. - или с 552 млн.лв.


• ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори, като в момента имаме 13 активни договора с 8 международни финансови институции.


• Рекордните 1.5 млрд. евро, които договорихме с Китайската банка за развитие, надхвърлиха целия привлечен ресурс в 20-годишната история на банката.


• Поддържаме най-високите нива на ликвидност и капиталова адекватност в българската банкова система: капиталовата ни адекватност възлиза на 40,5% при средно 20.0%, като коефициентът на ликвидно покритие е над 1300% при средно 228%.


• Отчитаме значително увеличение на печалбата за 2018 г. По предварителни данни тя е в размер на 43 млн.лв. преди данъци при 22.3 млн.лв за 2017 г.


• Предоставихме на бизнеса кредити в размер на почти 400 млн. лв - в сравнение със 120 млн.лв. за 2017.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster