22.10.2018 Стоян Мавродиев: С Фонда си за капиталови инвестиции ББР запълва пазарен недостиг

Главният изпълнителен директор на ББР в интервю за в. "24 часа" 

Г-н Мавродиев, преди дни обявихте създаването на Фонд за капиталови инвестиции като дъщерно дружество на ББР. Какви възможности ще даде той на предприемачите, в какви фирми ще инвестира, какви средства?

Да, Фондът за капиталови инвестиции на ББР вече е факт. Чрез него имаме още един инструмент да подпомогнем бизнеса да расте и да се развива, да инвестира в иновации и научна дейност, да повишава производствения си капацитет, да излезе на нови пазари, да въведе в организацията си нови управленски практики заедно с нов капитал.

Дружеството ще инвестира както в малки и средни стартиращи компании, така и във фирми във фаза на растеж, с доказан бизнес модел, които се нуждаят от допълнителен капитал за развитие. Нямаме ограничения по отношение на секторите, няма да се фокусираме само върху IT или високи технологии, ще подкрепим всяка компания, в която видим потенциал и амбиция. Акцент поставяме върху иновациите и социалното предприемачество, но сме отворени и към малки и средни предприятия във всички сфери на дейност.

Фондът разполага с 65 млн. лв., като ще може да инвестира в едно предприятие не повече от 10% от собствения си капитал или до 6,5 млн. лв., което е една доста добра инвестиция.

Как се развива дяловото финансиране в България в сравнение с останалите страни?

Въпреки че по отношение на дяловото финансиране страната ни все още изостава от Европа, Южна Америка и Азия, все повече частни инвеститори възприемат България като дестинация с увеличаващи се инвестиционни възможности.
У нас дяловото финансиране уверено навлиза като модел и съвременните предприемачи вече са запознати с възможностите, които то предлага, но ми се струва, че все още има някои негативни нагласи по отношение на сдружаването и финансовото партньорство, които трябва да се преодолеят. Смятам обаче, че постепенно се изгражда една добра предприемаческа култура, което е изключително важно за една пазарна икономика.

Данни на Европейския инвестиционен фонд сочат, че в България, както и в цяла Европа, доминират сделките в ранните сегменти при стартиране на бизнес и почти липсва дялов капитал във фазата на растеж. Тук виждам и нашата роля – да подкрепяме не само стартиращи компании, но и такива на по-напреднало ниво, тъй като това ще даде допълнителен тласък на успешните български предприемачи да създават водещи регионални и дори международни компании.

Дяловото инвестиране е много подходящо и за бързорастящи компании, както и за компании с по-малко дълготрайни материални активи или недостатъчна кредитна история и обезпечения, за които е по-трудно да осигурят банково финансиране. То дава възможност на предприемачите да споделят риска от нови начинания, като например навлизане на нови пазари, внедряване на иновации, разширяване на бизнеса и т.н.

Създаването на този фонд отговор ли е на обвиненията към вас, че Българската банка за развитие не подкрепя достатъчно малкия и средния бизнес?

Създаването на този фонд е в изпълнение на мисията на Българската банка за развитие за подкрепа на българския бизнес и за запълване на пазарен недостиг. Той отдавна е предвиден в Закона за ББР и създаването му е залегнало в Стратегията на банката за периода 2017 – 2020 г. Чрез него ще допълним услугите, които Групата на ББР предлага за МСП сектора, наред с кредитирането, финансовия лизинг и гаранциите.

Малките и средните предприятия винаги са били наш приоритет и към днешна дата над ¾ от директните кредити на ББР са насочени към МСП сектора. Но като банка за развитие нашата роля е също да подпомагаме правителствената политика в изпълнение на стратегически държавни цели. В този смисъл от нас се очаква да подкрепяме и големи инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Затова и работим усилено в посока укрепване на международните партньорства и привличане на инвестиции от международни финансови институции като Китайската банка за развитие, например. Благодарение на успешното сътрудничество с китайските финансови банки, Българската банка за развитие може да се превърне в център за инвестиционно банкиране, да даде шанс на много добри проекти, досега спирани или отлагани заради липса на финансиране.

Наистина, за една година успяхте да привлечете най-голямата инвестиция в рамките на инициативата 16+1 и да създадете фонд към ББР, за който се говори от поне 4-5 години. Какво стои зад тези сериозни постижения в рамките на по-малко от година управление на ББР?

Всъщност успехите искат много усилия и последователност, следване на ясна стратегия и визия за развитие. Аз съм човек на действията, а не на приказките и искам да разгърна потенциала на ББР като пълноценна банка за развитие, която да подкрепя бизнеса и да създаде една добра среда за стартиране на нови начинания. Дяловите инвестиции са само един от инструментите за това, но имат възможността да мобилизират ресурси около идеи и проекти, които да донесат значителна добавена стойност за икономиката.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster