08.07.2018 Стоян Мавродиев: Споразумението за 1,5 млрд. евро е огромно постижение не само за ББР, но и за банковия сектор в България

Договорили сме изключително добри условия и сме спестили около 30 млн. евро от разходи по транзакцията. Това съобщи Председателят на УС и Главен изпълнителен директор на ББР в предаването „Беновска пита“ по Канал 3. По неговите думи рамковото споразумение с Китайската банка за развитие/КБР/ е венец на усилия, продължили над 7-8 месеца.
Подписването на споразумение за 1,5 млрд. евро с 10-годишна кредитна линия е огромно постижение не само за Българската банка за развитие, но и за банковия сектор в България. Лихвите са по-ниски с около 1,5%, отколкото ако са били емитирани корпоративни облигации за кредитната линия. Няма и разходи по транзакцията, въпреки че обикновено върху такава сума се плащат консултантски хонорари между 1,5 и 2%. От това се спестени около 30 млн. евро, което ще направи по-изгодни кредитите за малките и средните предприятия, като ББР ще бъде в състояние да финансира и инфраструктурни проекти на правителството, като пътища, жп линии, енергийна инфраструктура, телекомуникации, както правят чуждестранните банки за развитие. Друг успех на екипа по преговорите е, че ББР е свободна да прецени приоритетите и проектите, в които ще се инвестира, тъй като китайската страна се е доверила на професионалната им преценка.
„Всеки проект, независимо дали е на малко предприятие, старт-ъп компания, средно или голямо предприятие, ще бъде подкрепян от ББР, ако отговаря на банковите стандарти и регулации, носи печалба за банката, създава работни места и икономически растеж“ – каза още Стоян Мавродиев. Той обърна внимание и на факта, че над 75% от раздадените от ББР кредити са на МСП. Останалите 25% са към компании, които могат да бъдат класифицирани като по-големи или правителствени проекти. Пример за това е дейността на дъщерното дружество на ББР - Националният гаранционен фонд, който е подкрепил 7300 малки и средни предприятия, в които работят над 120 000 души.
Стоян Мавродиев обясни, че всеки проект, който отговаря на банковите стандарти за консервативно банкиране и има обезпечения, оценка на риска и защитен интерес на ББР, може да получи финансиране, независимо дали е голям или малък. „Ако отказваме да подпомогнем компании, които обслужват кредитите и ги връщат, това означава, че не вършим работата си професионално и не правим печалба в полза на нашия акционер - правителството. ББР чрез своите печалби отделя дивиденти в полза на правителството, които отиват за различни социални цели и други бюджетни разходи“, каза Главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие. „Когато се каже държавна банка за развитие, много хора мислят, че раздаваме държавни средства. Всъщност всички средства, които ползваме като ресурс за кредитна дейност, са по линия на споразумения между ББР и други международни банки. Ние сме основният партньор на плана "Юнкер" на Европейската комисия, на Европейската инвестиционна банка - това са средства от Европа. Сега имаме вече и голям китайски ресурс“, заяви Стоян Мавродиев.
В интервюто пред Илиана Беновска главният изпълнителен директор на ББР съобщи още, че по време на срещата на Междубанковата асоциация Китай-ЦИЕ, която ББР домакинства, е обсъдено и създаването на съвместни фондове за рисков капитал. Почти всичи стартъп компании са рискови и нямат възможност да получат стандартно банково финансиране заради липсата на история и на доказани парични потоци. Но те може да имат блестяща идея, която да бъде успешна. Ако банката прецени, че тази идея заслужава да бъде подкрепена, фондът за рисков капитал може да влезе като съдружник в компанията, да участва в мениджмънта, в контрола върху развитието на проекта и да излезе със съответната печалба.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster