28.06.2019 Започва лятната стажантска програма на ББР

„Българска банка за развитие“ АД е институция, уникална по рода си в България. Основен фокус в дейността й е подпомагането и насърчаването на малкия и средния бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.


ББР АД стартира програма за стаж в следните звена:


1. Връзки с обществеността – ще подпомага работата на отдела във всички аспекти на дейността;

2. Управление „Сигурност“ - ще преминете през практическо обучение относно работата на управлението, както и по дейностите, свързани с архивиране и документация;

3. Управление „Планиране, анализ и регулации“ – ще бъдете част от процеса по изготвяне на управленска информация;

4. Управление“ Корпоративно банкиране“ – ще подпомагате процеса по изготвяне на кредитни предложения, включително финансов анализ, както и подпомагане на звеното, ангажирано с Националната програма за енергийна ефективност;

5. Управление „Трежъри“ – ще участвате в оперативната работа на звеното, свързана с клиентите на банката и задачите, свързани с управлението на временно свободни средства;

6. Управление „Риск“ – ще бъдете ангажирани с процеса по обработка на финансова информация, аналитична работа и изготвянето на справки и доклади;

7. Управления „Кредитна администрация“ и „ Проблемни вземания“ – ще бъдете част от процеса на архивиране и подредба на кредитни досиета, използвайки вътрешно-банковия софтуер;

8. Подпомагане работата на Главния икономист на ББР чрез изготвяне на макроикономически и секторни анализи, подготовка на икономически бюлетин.


Очакваме от Вас мотивация да се справяте с практически предизвикателства, желание за придобиване на нови знания, позитивно и усмихнато отношение, както и завършено или продължаващо образование в подходяща специалност.


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
• Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юли – септември 2019 г.);
• Референция за работата Ви в банката;
• Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
• Развитие на комуникативни и социални умения;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите кратко резюме и мотивационно писмо.


Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 3 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster