04.06.2020 “Зелена светлина” за кредитите за бизнеса най-късно следващата седмица

Водещ: Това е съвместната рубрика на Българската банка за развитие и Дарик радио. Здравейте, аз съм Екатерина Катрачева. Преди дни стартира програмата за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, затруднени от кризата с COVID-19. Това са фирми с до 250 души персонал или годишен оборот под 97,5 млн. лв. Кандидатите трябва да отговорят на едно от следните изисквания:
- да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 2019 г.;
- да имат неполучени вземания от клиенти и/или неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.
- да имат прекратени доставки за внос от началото на годината
- да са затворили производствените си съоръжения и офиси
- или да са намалили броя на персонала си
Тъй като Банката за развитие гарантира заемите, те ще се отпускат със значително по-малко обезпечение – не повече от 20% и гратисен период от 3 години, през който няма да се плащат вноски по главниците и/или лихвите.
Мярката обхваща и съществуващи кредити, и в този случай ще може да се освободи обезпечението по тях. Българо-американската кредитна банка, първата включила се в програмата, приема заявления за кредити от 1 юни. Интересът от страна на фирмите в първите дни след старта е забележителен, отбеляза главният икономист на Българската банка за развитие Илия Лингорски.


Илия Лингорски: Това показва лавинообразния ръст на запитванията в БАКБ, които първи подписаха и започнаха да работят по програмата. Екипите ни продължават да работят непрекъснато и с колегите от другите търговски банки. Очакваме през следващите седмица-две да бъдат подписани още споразумения. Едно от първите, които ще се подпише ще е с търговската банка, която е приложила най-голям прогнозен размер на кредитите, по които ще се сключи портфейлната гаранция със специално дадения ни от правителството мандат и за което беше увеличен капиталът. Нова материя, тъй като това е програмата, нотифицирана по всички регламенти на държавните помощи и с ЕС. Това изискваше наистина 24-часови усилия, както от нашия екип, така и от екипите в търговските банки. За всички нас това е странна криза на усвояване на нови похвати и просто мога да бъда само благодарен както на колегите в ББР, така и на всички колеги в търговските банки, които заявиха интерес към програмата, а те са десет засега, които действат много често паралелно с другата програма, която обезпечава достъп до ликвидност и кредитиране за физически лица.


Водещ: Казвате 10 банки общо са заявили интерес да се включат към програмата. Нека припомним този капитал от 500 млн. лв. какво означава като гаранции?


Илия Лингорски: Нашите оценки, които съвпадат с оценките на принципала и правителството, е, че трябва да имаме готовност и потенциал да посрещнем нужди за ликвидна подкрепа от порядъка на 2 млрд. лв., което можем да направим с тази програма. Тук говорим за достъп до финансиране на обща сума от 2 млрд. лв., единствено само за микро-, малки и средни предприятия. Портфейлната гаранция работа на базата на два основни прага. Единият е 80% покриване по отделен проект, по отделен кредит и 30% по кредити върху целия портфейл. Това дава възможност търговските банки да кредитират при много по-ниски изисквания към клиентите си за обезпечения и това е важното да кажем в случая, защото всъщност обезпечение се явява гаранцията, която Българската банка за развитие предоставя по този специален мандат от правителството. И понеже това минава по нотификация с Европейската комисия за държавна помощ и всички регламенти, свързани със защита на конкуренцията и държавните помощи, този тип гаранция не е просто гаранция от ББР, той се счита като публична гаранция, тоест това е един вид квази държавна гаранция, която разбира се пък и дава вече на търговските банки повече увереност и спокойствие да могат да кредитират, за да подчертаем целта на тази програма и това не е последното, което ББР ще направи през тази година. Целта на тази програма е много бързо да буферира всички основни проблеми, свързани с достъп до ликвидност на малките и средни предприятия. За да не се превърнат тези проблеми от липса на ликвидност към несъстоятелност. Това е, което искаме да предовратим, и това е, за което правителството ни е дало мандат, който ние много стриктно следваме.


Водещ: Казахте "бързо", но особено погледнато отстрани и на фона на това, че ще отпаднат скоро и последните противоепидемични мерки, някои хора може би ще кажат, че бавно се случват нещата. Има ли някакви причини за забавянето, срещат ли някакви трудности търговските банки?


Илия Лингорски: Вижте, това е програма, която се пуска в рекордно кратки срокове у нас и я сравняваме с програми, които са много по-лесни за изпълнение. А пък и не само у нас. Всъщност Българската банка за развитие беше една от първите банки за развитие и подобен тип финансова институция в Европейския съюз, която по мандат от правителството беше обявен такъв тип гаранционна програма. Трябва да кажем, че бидейки в Европейския съюз, разбира се, има технологичен път, който трябва да бъде извървян и той е свързан с нотификациите за държавна помощ, с изпълнението на всички тези регламенти и, разбира се, има крива на придобиване на новите умения, която е много стръмна и извървяваме успешно с партньорите ни в търговските банки, както за тях, така и за нас. Но пък трябва да гледаме инструментите на Българската банка за развитие като част от целия пакет, който правителството предоставя за посрещане на икономическите предизвикателства. Има фискални инструменти, като Мярката 60:40. Фискалните мерки се задействат мигновено. Имат и по-краткосрочен ефект, защото трябва да посрещнат моментния удар на кризата. Относно мерките с участието на ББР - първо бяхме фокусирани върху това, което е с най-голяма острота – предоставянето на ресурс към физическите лица. Тази програма беше пусната успешно, банките заработиха по нея, тя не изисква нотификация за държавна помощ. Тази програма обаче, тя ще работи по-дълго време, отколкото да речем други по-дългосрочни мерки, а именно това е петгодишна гаранция. Тя ще предоставя възможност за кредити с такава срочност, в някои случаи дори и по-голяма, с дълъг гратисен период за новите кредити от три години върху лихвата и върху главницата.


Водещ: Този голям гратисен период какво точно означава – тригодишен гратисен период, няма да се плащат по лихвите, по главницата? Тези лихви ще се натрупат ли в периода, в който започне изплащането?


Илия Лингорски: Тук има вече и елемент на договореност между клиентите и търговските банки, защото рискът на всеки проект може да бъде различен и нивата - лихвените, могат също да бъдат различни. Този гратисен период означава, че няма да се плащат начисляваните лихви и главницата за периодът от три години за новите кредити. Програмата позволява също така да бъдат облекчени и условията за съществуващи кредити, които са изпаднали в необслужване и проблеми заради кризата обаче. Нали трябва да са били изрядни през миналата година, да няма просрочие за повече от 90 дни. Целта е да се даде глътка въздух на тези предприемачи, чиито кредити не могат да се обслужват заради кризата временно сега и те да получат също един по-облекчен режим, както и възможност за освобождаване на част от обезпеченията, които биха били необходими за техния бизнес план може би, от една страна, от друга страна да получат глътка въздух – шест месеца гратисен период върху главницата и три месеца върху лихвата. Говорим за съществуващи обстоятелства към момента на влизане на извънредното положение.

Водещ: А какво представлява револвиращата гаранция по тази програма?


Илия Лингорски: Револвиращият механизъм на гаранцията представлява, най-просто казано, възможност ресурсът, който бъде възстановен, да бъде на разположение за покриването на нови кредити, на нова кредитна дейност. Тук кое е важното, за да оценим механизма по достойнство. А именно, че Българската банка за развитие споделя риска с търговските банки, като поема по-голямата част на база на мандата и увеличението на капитала, предоставени ни от правителството и стриктно в тези рамки. Също важно е да отбележим и че правим всичко това на базата на дългогодишно изграден опит чрез Националния гаранционен фонд при работа с гаранционни инструменти, в партньорство с търговските банки. Те ни познават и ние ги познаваме. Новото обаче е, че този път трябва да сменим малко фокуса и дори банкерското си мислене, че отиваме да кредитираме хора и бизнеси, изпаднали в затруднение. Обикновено в нормално време е обратното, нали, търсиш добрите, перспективните и вече договаряш при какви условия би инвестирал в тяхното развитие.


Водещ: Очаквате ли други програми за подпомагане, други мерки за подпомагане на бизнеса?


Илия Лингорски: Нашите екипи ще продължат да работят и по развитието и предлагането на програми като мерки, които да подкрепят инвестиционната вече дейност на малките и средните предприятия. В смисъл да не бъдат напълно нулирани и спрени планове за развитие, които редица предприемачи у нас са имали през последната година, но поради една или друга причина, свързана с пандемията от COVID19, те биха отложили или биха спрели напълно.


Водещ: Както и при другите кредити, тези за физическите лица, така и тук най-добре е заинтересованите да се обръщат към банките, които обявяват включването си.


Илия Лингорски: Разбира се, първо има специфики, които всяка банка получава сама. Ние получаваме, обработваме и връщаме информация по много запитвания, които идват и към нас, но максимално ефективни сме тогава, когато клиентите работят със своите търговски банки и търговските банки работят с нас. И по този начин ще можем да помогнем бързо и да обслужим най-много клиенти малки и средни предприятия, предприемачи.

 

Интервюто с главния икономист на ББР Илия Лингорски чуйте тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster