search-icon
Поземлен имот, сграда и оранжерии в община Харманли, с.Преславец.

Поземлен имот, сграда и оранжерии в община Харманли, с.Преславец.

1. Поземлен имот, намиращ се в село Преславец, община Харманли, област. Хасково площ от 41.516 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността „Азмака – 1“;

2. Сграда (помещение за персонал), с площ от 82 кв.м;

3. Метален навес с бетонна площадка от 198 кв.м;

4. Полиетиленови оранжерии – 21 бр. полиетиленови оранжерии, водоем с вместимост 2 200 куб. м., 10 бр. оранжерии, от които 7 бр. с площ от 195 кв.м, 2 бр. с площ от 300 кв.м и 1 бр. с площ от 325 кв.м.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg;

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster