Поземлен имот, сграда и оранжерии в община Харманли, с.Преславец.

Поземлен имот, сграда и оранжерии в община Харманли, с.Преславец.

1. Поземлен имот, намиращ се в село Преславец, община Харманли, област. Хасково площ от 41.516 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността „Азмака – 1“;

2. Сграда (помещение за персонал), с площ от 82 кв.м. - полуразрушена;

3. Метален навес с бетонна площадка от 198 кв.м;

4. Оранжерии – 21 бр., амортизирани, водоем с вместимост 2 200 куб. м.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg;

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster