ББР сключва първия договор за целево финансиране по програмата за саниране на жилищни сгради

ББР сключва първия договор за целево финансиране по програмата за саниране на жилищни сгради

В Българска банка за развитие (ББР) е постъпило искане по първия договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сдружението, което кандидатства за безвъзмездна помощ по програмата, е на етажната собственост на бл. 1 в жк „Младост“ във Враца.

В сдружението участват 84 апартамента от общо трите входа на сградата. За краткия срок от старта на програмата етажната собственост е изпълнила успешно всички етапи, предхождащи подписване на договора за целево финансиране. Те включват регистриране на сдружението по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, подписване на протокол от общото събрание за осигуряване на достъп до всички обекти, както и сключване на договор между сдружението и общината.

След като бъде избран изпълнител за дейностите по обследване на сградата, ще бъде изработен и технически проект за нуждите на обновяването. След неговото одобрение предстои да бъде подписан анекс към тристранния договор между ББР, Община Враца и Областния управител на област Враца, включващ конкретните финансови параметри и етапите на плащане.

От 13 февруари на официалната интернет-страница на ББР ще бъдат публикувани два регистъра, в които в реално време ще се актуализира информация за заявените и одобрените за финансиране проекти по Националната програма за енергийна ефективност.

Първият регистър ще включва проектите, които са преминали етапите на кандидатстване, получили са положителна оценка от общините за включване в програмата и кандидатстват за ресурс от ББР. Вторият регистър ще включва обработените от банката заявления и подписани договори за целево финансиране.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster