search-icon

Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

С приетите от МС през декември 2020 г. промени в програмата се дава възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, оставали са без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк (подновява приема на заявления, считано от 20.04.2021 г.)
 • Банка ДСК (вече изпълнила ресурса си и считано от 21.06.2021 г. няма да приема повече заявления)
 • Инвестбанк  (подновява приема на заявления, считано от 29.03.2021 г.)
 • Интернешънъл Асет Банк (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Първа инвестиционна банка (преустановява приема на заявления, считано от 14.06.2021 г.)
 • Общинска банка (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Търговска банка Д (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • УниКредит Булбанк (вече изпълнила ресурса си и считано от 8.06.2021 г. не приема заявления)
 • Обединена българска банка (вече изпълнила ресурса си и считано от 13.05.2021 г. не приема заявления)
 • Централна кооперативна банка (подновява приема на заявления, считано от 16.04.2021 г.)
 • Пощенска банка (подновява приема на заявления, считано от 27.04.2021 г.)
 • Райфайзенбанк  (подновява приема на заявления, считано от 07.04.2021 г.)

 

С РМС 194/05.03.2021 г. е одобрено увеличение на бюджета по програмата. ББР очаква банките партньори да заявят желание за нов гаранционен лимит и работи по сключването на допълнителни споразумения с тях, така че да може да започне отново приемът на заявления.

 

Изискванията към кандидатите можете да намерите тук.

Декларация 1 по образец на ББР, че представените данни и документи от лицата упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация или от земеделските производители са изчерпателни по отношение на наличието на спад в доходите, можете да намерите тук.

Декларация 2 по образец на ББР можете да намерите тук.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси