Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

С приетите от МС през декември 2020 г. промени в програмата се дава възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, оставали са без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк (вече изпълнила ресурса си и считано от 12.08.2021 г. няма да приема повече заявления)
 • Банка ДСК (вече изпълнила ресурса си и считано от 21.06.2021 г. няма да приема повече заявления)
 • Инвестбанк (подновява приема на заявления, считано от 29.03.2021 г.)Срокът за кандидатстване за безлихвен кредит се удължава до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционния лимит за финансиране от страна на Инвестбанк АД по програмата, (което от двете настъпи по-рано)
 • Интернешънъл Асет Банк (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Първа инвестиционна банка (преустановява приема на заявления, считано от 14.06.2021 г.)
 • Общинска банка (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Търговска банка Д (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • УниКредит Булбанк (вече изпълнила ресурса си и считано от 8.06.2021 г. не приема заявления)
 • Обединена българска банка (вече изпълнила ресурса си и считано от 13.05.2021 г. не приема заявления)
 • Централна кооперативна банка (подновява приема на заявления, считано от 16.04.2021 г.) Срокът за кандидатстване за безлихвен кредит се удължава до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционния лимит за финансиране от страна на Централна кооперативна банка АД по програмата, (което от двете настъпи по-рано)
 • Пощенска банка (преустановява приема на заявления, считано от 13.08.2021 г.)
 • Райфайзенбанк (вече изпълнила ресурса си и считано от 06.07.2021 г. не приема заявления)

 

С РМС 506/15.07.2021 г. е одобрено удължаване на срока за кандидатстване за кредит на физическите лица „до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките - партньори по програмата, което от двете настъпи по-рано“. ББР е в процес на сключване на анекси с банките – партньори, които все още разполагат със свободен лимит за финансиране по програмата, така че да може да започне приемът на заявления.

 

Изискванията към кандидатите можете да намерите тук, а условията за кандидатстване - тук

Декларация 1 по образец на ББР, че представените данни и документи от лицата упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация или от земеделските производители са изчерпателни по отношение на наличието на спад в доходите, можете да намерите тук.

Декларация 2 по образец на ББР можете да намерите тук.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster