символ "чек"

Свободен ресурс, предназначен за финансиране на МСП чрез банки и небанкови финансови институции по „Програма  БРОД"

Стартов бюджет на програмата: 20 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски банки и небанкови финансови институции

Предназначение и цели: дългосрочно целево финансиране, възможност за получаване на заемен ресурс при атрактивни лихвени условия с цел последващо финансиране на МСП

Максимален размер на финансиране: до 5 000 000 евро съгласно Устава на ББР

Повече детайли за програмата вижте тук.

 

За въпроси и информация относно свободния ресурс по он-лендинг програмите:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster