Финансови отчети

Отчети

Годишни отчети за 2017 година

Годишни отчети за 2017 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017 г.
Годишен консолидиран отчет за 2017 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2017 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔
Годишни отчети за 2016 година

Годишни отчети за 2016 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.
Годишен консолидиран отчет за 2016 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2016 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔
Годишни отчети за 2015 година

Годишни отчети за 2015 година

Годишно оповестяване за 2015 година съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013
Годишен финансов отчет 2015 г.
Годишен консолидиран финансов отчет 2015 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2015 г.

Виж още ➔
Годишни отчети за 2014 година

Годишни отчети за 2014 година

Годишно оповестяване за 2014 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013
Информация за разпределение на печалбата за 2014 г.
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 (форми на БНБ)
Годишен финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2014 г.)
Годишен финансов отчет 2014 (форми на БНБ)

Виж още ➔
Годишни отчети за 2013 година

Годишни отчети за 2013 година

Информация за разпределение на печалбата за 2013 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г. на консолидирана основа
Годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2013 (форми на БНБ)
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г.
Годишен финансов отчет 2013 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2013 г.)
Годишен финансов отчет 2013 (форми на БНБ)

Виж още ➔
Годишни отчети за 2012 година

Годишни отчети за 2012 година

Информация за разпределение на печалбата за 2012 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г. на консолидирана основа
Годишен консолидиран финансов отчет 2012 (форми на БНБ)
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2012г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2012г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г.
Годишен финансов отчет 2012г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2012г.)
Годишен финансов отчет 2012 (форми на БНБ)

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster