Финансови отчети

Отчети

Годишни отчети за 2011 година

Годишни отчети за 2011 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г. на консолидирана основа
Годишен финансов отчет 2011г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2011г.)
Годишен финансов отчет 2011 (форми на БНБ)
Годишен консолидиран финансов отчет 2011г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2011г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2011 (форми на БНБ)
Информация за разпределение на печалбата за 2011 г.

Виж още ➔
Годишни отчети за 2010 година

Годишни отчети за 2010 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г. на консолидирана основа
Консолидиран финансов отчет 2010 г.
Годишен финансов отчет 2010 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2010г.

Виж още ➔
Годишни отчети за 2009 година

Годишни отчети за 2009 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г. на консолидирана основа
Консолидиран финансов отчет 2009г.
Годишен финансов отчет 2009г.
Информация за разпределение на печалбата 2009 г.

Виж още ➔
activity report

Отчети за дейността

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster