Академия за устойчиви инвестиции и финанси на Софийския университет ще се проведе с подкрепата на ББР

Академия за устойчиви инвестиции и финанси на Софийския университет ще се проведе с подкрепата на ББР

Академията стартира с конкурс за есе на тема „Нужни ли са ни зелени финанси?“

Инициативата „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ е организирана от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет в СУ и Българската банка за развитие. Целта е да се дадат шансове за по-добро кариерно развитие за българските студенти по темите на устойчивото развитие и финансите. Обучението ще се проведе онлайн от 21 до 24.02.2022 г. като част от меморандума за сътрудничество между ББР и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

Темата на Академията е актуална в контекста на зеления преход и необходимостта от запознаване с  новата система за класификация на устойчиви дейности, въведена от ЕС. Новата регулаторна рамка ще насърчи частните инвестиции в устойчиви проекти и ще подпомогне прехода към икономика, неутрална по отношение на климата. Участниците в обучението ще получат актуални знания за зелените стандарти и съответстващи финансови практики, както модели за устойчив и зелен бизнес. Програмата включва и обработката на статистически данни, участие в обсъждане на бизнес казуси, финансови инструменти и управление на средства от Европейския съюз. 

Сред лекторите на Академията са специалисти в областта на устойчивите финанси от ББР - София Касидова, ръководител „Стратегически анализи и развитие“ и Илия Караниколов, ръководител „Мониторинг и финансови инструменти“, академични преподаватели от СУ -  доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, гл. ас. д-р Марина Стефанова от  Стопански факултет на СУ „Климент Охридски“, Христина Пендичева, дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, както и експерти в други сфери, като гл. ас. Вихър Георгиев от Философския факултет на СУ, съдия Мирослава Георгиева от Върховния административен съд и др.

Завършилите Академията за устойчиви инвестиции и финанси ще получат сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет - Център за образователни услуги.

Студенти, докторанти и асистенти в български и чуждестранни университети могат да се включат и в конкурса ,,Млад финансист“ за написване на есе на тема "Нужни ли са ни зелени финанси". В конкурса може да участва и всеки с дейност в областта на икономиката, финансите и други науки, свързани с темата. Той е с награден фонд, осигурен от ББР, и стартира на 19 октомври 2021 г., а есетата ще се изпращат на web-events@mercury-bg.com  до 15 декември 2021 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster