Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Дъщерни дружества

 • Национален гаранционен фонд

  За да облекчим допълнително условията по кредитите, през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, който издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки. Така се увеличава кръгът на фирмите, които банките са склонни да финансират, и се понижават лихвите по заемите. 

   

  НГФ В ЦИФРИ - какво постигнахме за 12 години:

   

  • 10 са реализираните от фонда гаранционни програми
  • 18 са банките-партньори, с чиято помощ продуктите на НГФ стигат до бизнеса
  • 1 193 млн. лв. е сумата на издадените до момента гаранции
  • 10 716 е броят на отпуснатите кредити с гаранция от фонда
  • 2 523 млн. лв. е общата стойност на гарантираните заеми
  • 9 474  е общият брой на фирмите, подпомогнати до момента от фонда 
  • 1 200 от тях са стартиращи

   

  Подкрепените от НГФ предприятия работят най-вече в секторите търговия, селско стопанство и преработваща промишленост.

   

  Контакти:

  Национален гаранционен фонд ЕАД
  1421 София
  бул. „Арсеналски” №105
  Факс: +359 2 9306 240
  Телефон: +359 2 9306 235
  e-mail: info-ngf@bdbank.bg 
  www.ngf.bg 

   

   

 • Микрофинансираща институция Джобс

  Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

  Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

   

  По този начин МФИ:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

   

  Контакти:

  МФИ Джобс ЕАД
  1421 София
  бул. "Арсеналски" 105
  телефон:+359 2 9306 273
  факс: +359 2 9306 278
  e-mail: office-mfi@bdbank.bg

  www.mfi.bg

   

   

 • Фонд за капиталови инвестиции

  • Участва в капитала на малки и средни предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на ЕС.
  • Приоритетно финансира малки и средни фирми във фаза на растеж, социални предприятия, иновации.

   

   
  Контакти:

  Фонд за капиталови инвестиции АД
  София 1000
  ул.”Дякон Игнатий” 1
  тел.: 02 / 9 306 333
  факс: 02 / 9 306 321
  office-cif@bdbank.bg 
  www.bdbank.bg 

  www.bbr.bg/bg/CIFund

   

 • ББР Факторинг

  • Предлага пълен набор от услуги, разделени в две направления с цел подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
  • Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал.
  • Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

   

   

   

  Контакти:

  ББР Факторинг ЕАД
  София 1000
  ул. „Стефан Караджа“10
  тел.: 02 / 9 306 333
  факс: 02 / 9 306 321
  office-factoring@bdbank.bg 
  www.bdbank.bg 

  www.bbr.bg/bg/factoring  

 • ББР Лизинг

  • Ускорява растежа и обема на дейността, особено за предприятията в сферата на иновациите.
  • Създава условия за технологичното обновление на производствените мощности.
  • Допълва финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на ББР за подкрепа на българското предприемачество.   

  Контакти:

  ББР Лизинг ЕАД
  София 1000
  ул. „Стефан Караджа“10
  тел.: 02 / 4529444
  факс: 02 / 9 306 321
  office-leasing@bdbank.bg 
  www.bdbank.bg 

  www.bbr.bg/bg/leasing