Потенциал и приоритетни области

Потенциал и приоритетни области

Територията на държавите, участващи в „Три морета“, обхваща почти една трета от Европейския съюз с население от общо 111 милиона европейски граждани. Регионът се характеризира със стабилност и динамично развитие. Той е атрактивна инвестиционна локация, тъй като създава високо БВП и има стабилни индикатори. За да се реализира огромният потенциал на страните от „Три морета“, инициативата насърчава сътрудничеството в следните приоритетни области:

  • Енергийна свързаност и сигурност, създаване на ефективно функциониращ и конкурентен енергиен пазар с възможност участниците в него да избират своите доставчици;
  • Развитие на дигиталната инфраструктура, създаване на интелигентни решения за обмен на данни и по-ефективното използване на информацията;
  • Транспортна свързаност, която преодолява създадения във времето модел за изграждане на връзки само с индустриалните центрове на Западна Европа, пренебрегвайки тези в посока Север-Юг. Развитието на логистичните връзки между отделните държави ще улесни търговията и ще допринесе за растеж и отваряне към нови пазари;
  • По-високи от средните темпове на икономически растеж и по-високи нива на възвръщаемост, които да направят региона по-привлекателен за инвестиции;
  • Стабилност, ефективна  защита и  справяне с общи предизвикателства в икономически и геополитически план, постигане на общите климатични цели за преход към зелена икономика, транспорт и енергетика.

Инициативата „Три морета“ има потенциал да създаде нов модел за развитието на Централна и Източна Европа след икономическия спад вследствие на пандемията от COVID -19 и преодоляване на последиците в някои основни сектори.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster