Гаранционно споразумение с ЕИФ по Пан-европейския гаранционен фонд

Пан-европейският гаранционен фонд е създаден през втората половина на 2020 година с участието на страни-членки на ЕС на доброволен принцип, вкл. България. Програмата се изпълнява от Европейския инвестиционен фонд.

През септември 2021 година ББР подписва с ЕИФ Гаранционно споразумение по Пан-европейския гаранционен фонд (ПЕГФ). То позволява на банката  да предоставя директно финансиране с гаранция с рейтинг ААА без лимит по ПЕГФ, с покритие 70% на загубата по гарантиран кредит. От своя страна ББР се ангажира да предоставя финансово предимство – намалени на лихвения процент по предоставяните кредити. Крайни получатели са микро, малки и средни предприятия (MМСП), отговарящи на условията в съответствие с изискванията на гаранцията на ПЕГФ.

Гарантираният по ПЕГФ портфейл е в размер на 42 млн. лева и се формира от 54 сделки.

ББР Лизинг също подписва Гаранционно споразумение с ЕИФ по Паневропейския гаранционен фонд през май 2021 г. Гаранцията е с лимит и формиран портфейл в размер на 39 млн. лева. Крайни получатели са ММСП. Предоставените финансови предимства са намаление на собственото участие в лизинговите сделки, когато се закупуват транспортни средства и до 5 % самоучастие при лизинг на други активи (освен транспортни средства).

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster