Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК)

От началото на 2020 г. ББР поднови членството си във Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК). Камарата  е създадена през 2004 г. и представлява организация с нестопанска цел, която обединява 240 френски, български и международни компании. Тя е партньор за контакти, консултант и посредник в икономическите отношения между България и Франция. Франция е сред водещите външнотърговски партньори на България, като най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността, следвани от финансите, търговията, съобщенията, строителството и банковия сектор.

ББР си взаимодейства с ФБТИК в насърчаването и реализацията на проекти между български и чуждестранни фирми в приоритетни сектори като малък и среден бизнес, инфраструктура, големи проекти от национално значение и други. Сред ключовите приоритети на банката е управлението на програма за финансиране на експорта с цел насърчаване на външната търговия на България.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster