search-icon
Оценка на обезпечения

Оценка на обезпечения

След като приключите частта с документацията, кредитният специалист ще ви изпрати списък с оценителски фирми (външен оценител), одобрени от ББР ЕАД, от които да изберете една, която ще извърши оценка на обезпечението, което предлагате.
Оценката от външния оценител, която представите, следва да бъде потвърдена и от оценител на банката за потвърждение и извеждане на редуцирана стойност на предлаганото от вас обезпечение. Това е стойността, която кредитният специалист ще ползва за целите на разглеждане на исканото финансиране и изчисляване процента на обезпечеността му. 
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster