Оценка на обезпечения

Оценка на обезпечения

След като приключите частта с документацията, кредитният специалист ще ви изпрати списък с оценителски фирми (външен оценител), одобрени от ББР ЕАД, от които да изберете една, която ще извърши оценка на обезпечението, което предлагате.
Оценката от външния оценител, която представите, следва да бъде потвърдена и от оценител на банката за потвърждение и извеждане на редуцирана стойност на предлаганото от вас обезпечение. Това е стойността, която кредитният специалист ще ползва за целите на разглеждане на исканото финансиране и изчисляване процента на обезпечеността му. 
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster