Входиране на искане за кредит

Входиране на искане за кредит

След приемането на примерната оферта, изготвена от кредитния специалист, идва ред на сериозната част от процеса, именно попълването и предоставянето на документите. Ще получите пакет с документи и декларации, които трябва да попълните, както и списък с всички документи, които трябва да представите допълнително. 

Декларациите може да откриете също в дигиталната библиотека на на нашата платформа Business Booster и да ги свалите директно от там. В зависимост от сумата, която сте посочили като желана и вида на исканото финансиране, кредитният специалист ще ви уведоми кой от двата пакета бланки да свалите за попълване. Разликата в тях е, че едните бланки са по изискване за корпоративни кредити, а другите по изискване за микро кредити. 

След като попълните документите, можете да ги изпратите на адрес ул. Дякон Игнатий 1, София, 1000, като в тях включвате само оригинали. От кредитния специалист ще получите номер на банкова сметка, по която да преведете таксата за разглеждане на вашето искане за кредит. След като получите квитанция, че вашата такса е платена, изпращате копието от нея, заедно с останалите изискуеми документи. За подадено се счита искане за кредит, придружено с документ за платена такса за разглеждането му.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster