19.02.2020 „ББР Лизинг“ стана пълноправен член на Българската асоциация за лизинг

Българската асоциация за лизинг (БАЛ) прие за свой пълноправен член дъщерното дружество на Българската банка за развитие „ББР Лизинг“ на проведеното си вчера годишно Общо събрание.
Компанията „ББР Лизинг“ е създадена през 2019 година като част от Групата на ББР, за да допълни финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на банката за подкрепа на българското предприемачество.
„Лизингът има ключова роля за предприятията, особено в инвестициите за технологичното им обновяване. Тези услуги са все по-търсени у нас, а данните на БНБ показват, че лизинговият портфейл нараства стабилно, както и проникването на лизинга в българската икономика“, заяви главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който учреди дъщерното дружество заедно с компаниите „Фонд за капиталови инвестиции“ и „ББР Факторинг“.
„ББР Лизинг“ подпомага бизнеса, като ускорява растежа и увеличава обема на производствената дейност. Тези услуги са фокусирани предимно върху малки и средни предприятия и компаниите в областта на иновациите.

Дъщерното дружество на ББР се присъединява към Българската асоциация за лизинг, в която членуват над 20 лизингови компании, регистрирани в страната.
Основните цели и задачи на сдружението са подобряване на търговското и данъчното законодателство в България относно лизинговата дейност, по-голяма конкурентоспособност чрез създаване на данъчни преимущества за лизинга като форма на инвестиционно финансиране и насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар. Членството в БАЛ предлага и възможност за участие в международни форуми и организации, свързани с лизинговия бизнес.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster