ББР ще подпомага бизнеса срещу нарастващите цени на тока

18.02.2022 ББР ще подпомага бизнеса срещу нарастващите цени на тока

Новата програма на банката ще отпуска до 200 хил. лв. за финансиране на разходите за електроенергия на фирмите в кризисната обстановка

Българската банка за развитие разработи нов продукт за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Банката им предоставя възможност да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г.

Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура.

ББР ще предоставя целево финансиране на микро-, малките и средни предприятия от всички сектори на икономиката. Обемът на програмата е 20 млн. лв. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв.

Новата програма за подпомагане на МСП за справяне с нарастващите цени на електроенергията ще помогне на фирмите да получат улеснен достъп до ликвидност за справяне с кризата. Мярката е в отговор на трудностите, които изпитва бизнесът, принуден да плаща в пъти по-високи сметки за електричество, докато търпи и загуба на доходи в резултат от пандемията.

Повече за програмата ще намерите тук.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster