стелки нагоре

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, предоставен от Немската банка за развитие KfW

Общ размер на финансирането: 2 630 054.51  евро

Максимална експозиция към банка: до 1 022 584 евро (левова равностойност 2 000 000 лв.); без ограничение в броя на заемите с банките-партньори

Лихвен процент за он-лендинг финансирането: по договаряне и съгласно вътрешните регулации на ББР

Целево усвояване: за последващо предоставяне на заеми на МСП – клиенти на банките.

  • Допустими за последващо финансиране са: микро, малки и средни предприятия с над 50% частно участие; максимална експозиция към един кредитополучател – до 51 129 евро;

  • Mаксимален размер за МСП с до 50 служители (инвестиционни и оборотни кредити) – 51 129 евро;

  • Mаксимален размер за МСП с до 20 служители (оборотни кредити) – 25 565 евро;

  • Срок на заема – от 2 месеца до 3 години;

  • Други условия – съгласно одобрения от Министерство на финансите; 

  • Договор за заем с банката партньор и конкретно постигнатите договорености с ББР.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster