група хора, които рабоят

Свободен ресурс за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг за малките и средните предприятия по Програма на ББР "ОЛ / 4 / МСП“

Стартов бюджет на програмата: 30 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг

Предназначение и цели: предоставяне на дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи по-голям и по атрактивен достъп до услугата оперативен лизинг в полза на бизнеса на малки и средни предприятия в България

Максимален лимит на кредит: до 3 000 000 евро

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

Максималният срок за издължаване на кредитните линии, в това число усвояване, текущо и окончателно погасяване, е до 10 години. Лихвеният процент към лизинговите дружества се начислява на база 3-месечен EURIBOR плюс надбавка до 4 пункта годишно.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster