General Medical Services (GMS) and General Practitioners(GPs or family doctors) diagram.Medicine doctor working with modern tablet computer and virtual interfa

Обезпечения

  • Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на болницата/ кредитополучателя по сключени договори с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).
  • Първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на кредитополучателя, вкл. съгласно договори да оказване на болнична помощ със застрахователни дружества.
  • Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземанията/ наличностите по всички сметки, открити в ББР.
  • Първи по ред залог по реда на ЗОЗ в полза на ББР върху активи, предмет на предоставеното от банката финансиране, включително залог върху медицинска апаратура.
  • Други, по преценка на банката, обезпечаващи минимум 100% кредитната експозиция.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster