Calendar page with pen

Срок на усвояване

Оборотно финансиране

  • 12 месеца с договорен брой опции за револвиране според конкретния кредитополучател, всяка за последващ период от 12 месеца;
  • Предоставя се възможност за прекратяване на усвояването и договаряне на погасителен план на усвоените суми, като общият срок на кредита не може да превишава 120 месеца от датата на сключване на договора.

 

Инвестиционно финансиране

  • до 24 месеца, съобразно спецификата на инвестицията.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster