Приключили облигационни емисии

Приключили облигационни емисии

Трета емисия корпоративни облигации

 

Втора емисия корпоративни облигации

 • Емитент - Българска банка за развитие
 • ISIN код на емисията – BG2100014104;
 • Размер на емисията – 20 000 000 евро;
 • Дата на издаване на емисията – 30.12.2010г.;
 • Дата на падеж на емисията – 30.12.2015г.;
 • Лихвен процент – 4,80% фиксиран на годишна база, с купонни плащания на тримесечие.
 • Пазар - Българска фондова борса - София
 • Борсов код - BI6B

За повече информация:

Резюме на проспекта

Регистрационен документ

Документ за предлаганите корпоративни облигации

***

Покана и материали за общо събрание на облигационерите от трета емисия облигации на ББР с ISIN код BG2100014104 на 26.06.2014:

Покана за общо събрание на облигационерите от втора емисия облигации на ББР с ISIN код BG2100014104

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник

Договор за преобразуване между Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД и Българска банка за развитие АД

Годишен одитиран финансов отчет на индивидуална основа на Българска банка за развитие АД за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет на консолидирана основа на Българска банка за развитие АД за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД за 2013 г.

***

„Протокол и други документи от непроведено поради липсата на кворум на 26.06.2014 г. ОСО от трета емисия облигации на ББР”:

Протокол от общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104 от 26.06.2014

Доклад за дейността на комисията за проверка на кворума

Списък на присъствалите облигационери

***

„Протокол и други документи от ОСО от трета емисия облигации на ББР, състояло се на 11.07.2014”:

Протокол от общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104 от 11.07.2014
Доклад за дейността на комисията за проверка на кворума
Списък на присъствалите облигационери

 

 

 
 • Емитент – Българска банка за развитие;
 • ISIN код на емисията – BG2100005102;
 • Размер на емисията – 20 000 000 евро;
 • Дата на издаване на емисията – 15.05.2010г.;
 • Дата на падеж на емисията – 15.05.2015г.;
 • Лихвен процент – 5.00% фиксиран на годишна база, с купонни плащания на тримесечие ;
 • Пазар – Българска фондова борса-София;
 • Борсов код – BI6А.

За повече информация

Резюме на проспекта

Регистрационен документ

Документ за предлаганите корпоративни облигации

***

Покана и материали за общо събрание на облигационерите от втора емисия облигации на ББР с ISIN код BG2100005102 на 26.06.2014:

Покана за общо събрание на облигационерите от втора емисия облигации на ББР с ISIN код BG2100005102

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник

Договор за преобразуване между Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД и Българска банка за развитие АД

Годишен одитиран финансов отчет на индивидуална основа на Българска банка за развитие АД за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет на консолидирана основа на Българска банка за развитие АД за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД за 2013 г

***

„Протокол и други документи от ОСО от втора емисия облигации на ББР, състояло се на 26.06.2014”:

Протокол от общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005102 от 26.06.2014

Доклад за дейността на комисията за проверка на кворума

Списък на присъствалите облигационери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster