Стратегия на ББР

Стратегия на ББР

Стратегията за дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД е за периода от 2021 г. до 2023 г., като очертава и стратегически инициативи за по-дългосрочен период. Документът се основава на оценка на националните приоритети, на целите за развитие на сектора на МСП, на реалните възможности за изпълнение на правителствени мандати и целеви програми, както и на ръст на дейността на Групата в условията на пост-COVID19 пандемия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster