"Белана" изнася в 25 държави продукцията си

120-годишна история и марка, която познават поколения българи. Това е накратко представянето на един от най-големите производители на малограмажни хартии и произвежданите от тях санитарно-хигиенни продукти в България и на Балканския полуостров - „Белана“.

Това е първата компания у нас, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката на Европейския съюз. Заводът има затворен цикъл на производство и сертифицирана система за управление на околната среда. Повече от седем години неговата тоалетната хартия  -„Белово“, носи знака на екомаркировката на ЕС “ECO Label”. Екологичните критерии, на които отговарят тези продукти, се отнасят за целия производствен цикъл – от момента на постъпване на суровината в завода, до навиването на хартията на роли.

„Белана“ има и  още един важен сертификат -  FSC, който означава отговорно използване на суровите. За производството му не се изсичат гори, а се отглеждат специални дървета.

Белово изнася 70 % от продукцията си в чужбина, търгува с 25 държави, като основните й клиенти са страните от нашия регион. Един от основните и пазари е Гърция, която туристическия бизнес посреща всяка година 25 милиона гости. В Македония е лидер е на пазара за тишу хартия. Във Великобритания пък е един от основните доставчици на рециклирана хартия за цветарския бизнес.

„Основен фактор за успеха е да намериш правилните партньори – казва изпълнителният директор  на предприятието Калин Йонов. “Получихме от ББР сериозна финансова  подкрепа, с която можахме да модернизираме производството и да рефинансираме изгодно предишен кредит. С това влязохме ударно в 21 век".

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster