Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

От май 2005 г. Българска банка за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки. Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват около 100 финансови институции от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции, които имат пазарен дял от около 15% от Европейския банков пазар . Сдружението е създадено през 2000 г., за да представлява специфичните интереси на държавните банки и банките за развитие на европейско ниво. ЕАПБ изготвя анализи и участва в обсъждането на важни законодателни въпроси свързани с кредитните институции и техния надзор, капиталовите пазари, пазарите на облигации, данъчното облагане, гражданско право и други. Асоциацията има съществена роля и в процеса на създаване на европейско законодателство. През юни 2015 г. изпълнителния директор на ББР Билян Балев бе избран за член на Административния съвет на ЕАПБ.

http://www.eapb.eu

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster