Гаранционно споразумение с ЕИФ по фонд InvestEU

През юли 2023 година Българската банка за развитие подписва гаранционно споразумение с ЕИФ по Invest EU, съгласно което ББР и ББР Лизинг могат да формират портфейли отговарящи на критерии за допустимост в три направления: „МСП Конкурентоспособност“ - 21 млн. евро, „Устойчивост“ - 17,5 млн. евро, и „Иновации и дигитализация“ – 7 млн. евро (общ портфейл от 45,5 млн. евро).  

По програмата ББР предоставя финансови предимства като намалява кредитния рисков марж с процента на покритие на гаранцията, което рефлектира в намаление на лихвения процент по кредита. Допълнително, по направление „МСП Конкурентоспособност“ банката изисква по-ниска обезпеченост на кредитите.

ББР Лизинг предоставя финансови предимства, изразяващи се в намаление на собственото участие по лизинговите сделки, когато се закупуват транспортни средства и до 5% самоучастие при лизинг на други активи (освен транспортни средства).

Периодът на формиране на портфейли е от 17.7.2023 до 17.7.2025 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster