Китайска Ексим Банка

През септември 2017 г. Българската банка за развитие подписва договор с Китайската Ексим Банка в размер на 50 000 хил. евро. Договорът за заем е продължение на сключеното през 2014 г. споразумение за сътрудничество между двете институции, което предвижда  съвместни инвестиции в  ключови проекти. Получените средствата са предназначени за  общата кредитна дейност на ББР, краткосрочно и средносрочно търговско финансиране, трансгранични икономически и търговски транзакции между Китай и България.

През декември 2023 г. ББР подписа нов договор с Китайската Ексим Банка на стойност 50 млн. евро. Средствата по споразумението са предназначени за финансиране на кредитна дейност на ББР, като кредитът е необезпечен.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster