Ситибанк Европа, клон България

През 2010 г. Българска банка за развитие получи 12 млн. евро краткосрочен заем от Ситибанк – клон България. Това е първият заем, който българската банка получава от Ситибанк. Цел – финансиране на текущи вземания по механизъм за уреждане на задъженията по републиканския бюджет на разпоредели с бюджетни кредити.

През август 2011 г. ББР получи нов краткосрочен заем в размер на 7,9 млн. евро. Заемът е предназначен за рефинансиране на международни или местни търговски сделки.

През септември 2011 г. ББР и Ситибанк подписаха трети договор за заем за 20 млн. евро. Средствата от този заем са предназначени за директно и индиректно финансиране на нов и съществуващ портфейл на инвестиционни и оборотни кредити на малките и средни предприятия в България.

http://www.citibank.com/bulgaria

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster