Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

По силата на финансов договор от октомври 2000 г. Българска банка за развитие ползва кредитна линия в размер на 10 млн. евро за дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Общият размер на финансираните от заема инвестиции възлиза на близо 21 милиона евро.

През декември 2009 г. ББР сключи втора кредитна линия с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 25 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни кредити на предприятия в България. Средствата от ЕИБ са изцяло усвоени по проекти на български компании за 63 милиона евро.

През ноември 2016 г. ББР подписа нов Договор с Европейската инвестиционна банка в размер на 150 млн. евро за финансиране на проекти на малки, средни предприятия в България. Средствата се предоставят с подкрепата на ЕС чрез гаранция от ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции), част от Инвестиционния план за Европа – плана „Юнкер“. Това е първият договор по Плана, предоставен от ЕИБ в България. Целта на споразумението е да подобри достъпа на МСП и междинни предприятия у нас до дългосрочно финансиране при по-изгодни  условия.

Част от средствата ще бъдат използвани за кредитиране на иновативни проекти. Друга част е предназначена за подкрепа на райони с висока безработица, както и в рамките на инициативата за младежка заетост или за проекти на стартиращи компании. Голяма част (минимум 50%) от заема ще бъде разпределен чрез банки-партньори или други финансови посредници.

http://www.eib.org

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster