Недвижими имоти

Недвижими имоти

Поземлен имот в гр. София, район „Студентски”, м. „Младост 1 –Мусагеница“

Поземлен имот в гр. София, район „Студентски”, м. „Младост 1 –Мусагеница“

Имотът се намира в град София, район „Студентски”, м. „Младост 1 –Мусагеница“ в непосредствена близост до бул. „Цариградско шосе”, бул. „Драган Цанков”, бул. „Климент Охридски” и редица други улици и булеварди, които го правят на изключително комуникативно и желано местоположение.

Виж още ➔
Хотел "Дунав", град Лом

Хотел "Дунав", град Лом

Сградата на хотел Дунав е с идентификатор 44238.505.6240.2, застроена площ от 406,00 кв. м. и разгъната застроена площ 2400 кв. м. Изграден е върху поземлен имот с идентификатор 44238.505.6240 с площ 1332,00 кв.м., намиращ се в град Лом, пл. „Начаев“ № 1.

Виж още ➔
Завод за производство на негасена вар, с. Опицвет

Завод за производство на негасена вар, с. Опицвет

Имотът е функционално обособен в производствен терен, кантарно, админситративна сграда и ремонтна работилница, като представлява база за призводство на негасена вар.

Виж още ➔
Поземлен имот с площ 834 кв.м в гр. Хасково, ул. „Славянска“ №2 и промишлена сграда

Поземлен имот с изградени промишлени сгради в гр. Хасково

Имотът се намира в южната част на гр. Хасково, жк. „Овчарски“, в близост до кръстовището на булеварди „Освобождение“ и „Илинден“. Транспортната достъпност на района е отлична. В близост е изградена инженерната инфраструктура. Съседните имоти са застроени.

Виж още ➔
Самостоятелни обекти в сграда в гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“№1 с обща застроена площ 1190,11 кв.м

Самостоятелни обекти в сграда в Благоевград

Самостоятелни обекти в сграда в град Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 със застроена площ 1190,11 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.

Виж още ➔
Поземлени имоти, местност Задгарова артерия, град София

Поземлени имоти ведно с прилежащо застрояване в град София, м-т Задгарова артерия, ул. История Славянобългарска 2

Недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район Сердика, ул. „История Славянобългарска“ №1 (бившата ул. „202“), в производствена и складова зона на Централна гара, захранени са с вода, ел. енергия и разполагат с канал. Сградите са оградени с дворна ограда, около тях има асфалтова настилка. Пътната мрежа в района е изградена. Имотът се състои от: 1.Урегулиран поземлен имот с площ 3 309 кв.м, съставляващ УПИ I – 532, по плана на гр. София, м. „Задгарова артерия“ – за производствена и складова дейност, заедно с построената в него едноетажна сграда (склад), застроена на 203 кв.м.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster